Devět situací, ve kterých byste určitě měli využít služeb advokáta

Advokát se v jistém ohledu podobá psychiatrovi.

advokát a partner ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
spolupracující redaktor, právník ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.

Oba mohou lidem, kteří za nimi přijdou, výrazně pomoci se specifickými životními obtížemi, ale k oběma mnoho lidí raději nechodí, protože věří různým mylným předsudkům. Lidé místo toho raději své problémy řeší sami, případně s pomocí internetových fór či rad od blízkých. Netřeba snad dodávat, že svépomocné řešení životních peripetií může celou věc pouze zhoršit. 

V tomto článku se tedy podíváme na to, kdy je vhodné navštívit advokáta a kdy lze naopak jednat „na vlastní pěst“. Na úvod ještě zmíníme, že kontaktováním advokáta neuděláte chybu v zásadě u žádného právního případu – tento článek Vám nicméně představí situace, ve kterých je vyhledání advokáta v podstatě nutností, resp. ve kterých by Vám jeho nevyhledání advokáta mohlo způsobit závažnou újmu.

1. Protistrana je zastoupena advokátem

Pokud protistrana (zvlášť v případě soudního sporu) konzultuje veškeré své kroky s advokátem, zatímco Vy se spoléháte na rady od všeznalých přátel z hostince, pak riskujete, že při jednání u soudu (respektive jiného orgánu) nebudete ani vědět, o čem protistrana vlastně hovoří. 

K vítězství v soudním či správním řízení totiž nepostačuje spoléhat se na předpoklad, že když máte pravdu, musíte zákonitě vyhrát – vítězem se totiž obvykle stává ten, kdo řádně plní své hlavní procesní povinnosti (především povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy na jejich prokázání). 

Potřebné procesní úkony nejlépe zkonzultujete s advokátem, protože ten se vyzná v právních předpisech týkajících se Vašeho sporu. Soudy sice na jednu stranu mají povinnost poučit Vás o Vašich procesních právech, avšak pokud dostanete strohé poučení, že máte označit důkazy k prokázání svých tvrzení, nepředpokládáme, že byste z tohoto poučení jasně poznali, co vlastně máte udělat. Nejen s touto záležitostí Vám pomůže advokát.

2. Přejete si za každou cenu vyhrát nebo máte utkvělou představu o svých právech

Zde Vás možná trochu zklameme, protože ani sebelepší advokát nemá na svém kontě pouze samé vyhrané a úspěšné případy. Pokud ale pokládáte vítězství v určitém řízení za mimořádně důležité, je mnohem větší pravděpodobnost, že jej dosáhnete s pomocí advokáta. Pokud si odpovíte: „Ne,“ na otázku: „Můžu si dovolit prohrát?“, bezodkladně vyhledejte advokáta.

Advokát Vám může být nápomocen i tím, že rozptýlí Vaše nerealistické představy. V naší praxi jsme se např. setkali s klientkou, která se zřejmě pod vlivem amerických filmů domnívala, že jako kompenzaci za údajné pomluvy o své osobě vysoudí stovky milionů korun. Této klientce jsme vysvětlili fungování českého práva a soudnictví a klientka pochopila, že kompenzace by byla i v případě stoprocentního úspěchu mnohonásobně nižší.

3. Chcete provádět složitější majetkové dispozice

Jednoduchou darovací či kupní smlouvu na auto nebo podobné právní jednání lze při troše štěstí uskutečnit i s využitím vyplněných vzorů z internetu. Pokud ale hodláte převést nebo nabýt značnou část svého majetku nebo nemovitost, popř. má-li být právní jednání spojené se složitějšími konstrukcemi (jako je třeba splacení dluhu prostřednictvím směnky nebo výhrada zpětné koupě), je na místě využít právní pomoc. 

Jinak hrozí, že podomácku vyrobené právní jednání nevyvolá kýžené účinky - např. že katastrální úřad zamítne Váš návrh na vklad; že se Vás prodávající či kupující pokusí podvést; že se po roce objeví finanční úřad s tím, abyste doplatili několik stovek tisíc na dani atd.

S některými právními jednáními sice lépe poradí jiné právní profese (například se závětí je zpravidla lepší jít rovnou za notářem), avšak chybu neuděláte, ani pokud v těchto záležitostech kontaktujete advokáta – ten Vás totiž přinejmenším odkáže na některého vhodného kolegu.

4. Nejste si jisti, na co vlastně máte právo

Člověk může intuitivně pociťovat, že určitá situace či určité jednání druhé osoby je špatné a že by mu v důsledku toho mohlo náležet určité právo. Ne každý ale správně dovodí, o jaké právo se jedná. 

Uvažujme třeba, že byste dostali „hodinovou výpověď“ z práce, a přitom by nebyla nijak odůvodněná, a Vy byste navíc věděli, že jste se nijak neprovinili. Věděli byste, do kdy musíte proti zaměstnavateli podat žalobu, k jakému soudu a co byste do této žaloby měli napsat? Svá práva je obecně lepší přinejmenším konzultovat s advokátem.  

5. Protistrana odmítá vyhovět tomu, na co máte právo, případně na Vás nereaguje

Když se obrátíte na určitou osobu s Vašim oprávněným požadavkem a daná osoba Váš požadavek odmítne či na Vás nereaguje, je vhodné zkonzultovat další postup s advokátem. 

Příklad: Instagram (resp. Meta) Vám bezdůvodně zablokuje firemní IG účet, skrze který propagujete např. Vaše kosmetické služby. Když se na platformu obrátíte, nijak se neozývá.

Vy ale potřebujete co nejrychleji konat, abyste získali svůj účet zpátky, protože jinak Vám uchází velké zisky. Jak ale zažalovat sociální síť? Jde to vůbec? A jak dosáhnout navrácení účtu co nejrychleji?

Obraťte se advokáta, který má zkušenost s podobnými situacemi. Advokáti znalí této problematiky by měli dokázat sehnat Váš účet zpět cca do 14 dnů.

6. Řešíte (či hodláte) řešit určitý problém až s odstupem několika let

Pokud budete s řešením právních problémů otálet a začnete s ním až po uplynutí dlouhé doby, vystavujete se riziku, že práva, která jste původně měli, již dávno zanikla, případně se oslabila. Nemusí tomu ale tak být vždy – některá práva se vůbec nepromlčují ani časem nezanikají, a některé procesní úkony je dokonce lepší činit až s jistým časovým odstupem. Laik se však zpravidla ve změti předpisů upravujících lhůty, doby, promlčení atd. nevyzná, a nejlepším řešením tudíž je obrátit se na advokáta, jenž zohlední všechny možné následky uplynutí času a poradí Vám, jak dál.  

Pokud od rozhodné skutečnosti uplynuly již více než tři roky, měli byste se zpravidla obrátit na advokáta.

7. Jste obviněni či obžalováni z trestného činu

Pravomocné odsouzení za trestný čin značně zkomplikuje život, a to i tehdy, pokud soud neuloží trest odnětí svobody. Záznam v rejstříku trestů totiž člověka častokrát na dlouhou dobu vyřadí z pracovního i sociálního života. Samotný, poměrně komplikovaný průběh trestního řízení může navíc u člověka vést ke stresu a dalším problémům mj. proto, že mezi obviněným/obžalovaným a orgány činnými v trestním řízení existuje přirozená asymetrie. 

Pokud se ocitnete v nezáviděníhodné pozici obviněného či obžalovaného, vyhledejte advokáta se specializací na trestní právo. Advokát s ohledem na Vaši situaci navrhne vhodnou strategii (např. zda vypovídat na policii, či nikoli) a učiní vše proto, aby v rámci řízení byla zachována veškerá Vaše práva a aby byl pro Vás výsledek co nejpříznivější.

I v případech tzv. nutné obhajoby, kdy Vám bude obhájce z řad advokátů přidělen, nezvolíte-li si jej sami, Vám doporučujeme poohlédnout se po vlastním obhájci, protože spolupráce s obhájcem ex offo nemusí vždy probíhat zcela podle Vašich představ.

8. Procházíte sporným rozvodem

Při rozvodu může jít opravdu o hodně. Jeho ideální podoba je taková, že se s manželem/manželkou ohledně budoucího majetkového a rodinného uspořádání domluvíte. Vztahy mezi manžely však mohou být natolik napjaté, že je jakákoliv domluva vyloučena a o budoucích poměrech bude muset rozhodnout soud. I v takovémto řízení bude mít jednoznačnou výhodu ten z manželů, který se nechá zastoupit advokátem se specializací na rodinné právo. 

Advokát i v tomto případě poradí, kdy vyrukovat s jakým návrhem a tvrzením, co si nárokovat, co říkat atd. Pokud tedy nechcete z rozvodového řízení vyjít (v krajním případě) chudší o značnou část majetku, který jste získali během manželství, nebo nechcete přijít o možnost kontaktu se svými dětmi, vyhledejte advokáta.

9. V sázce je velké množství peněz nebo Vám hrozí nepříjemná povinnost

Obecně lze shrnout, že čím více by Vás tížil případný nepříznivý výsledek určitého řízení, tím spíše byste měli využít služeb advokáta. 

Je totiž rozdíl mezi situací, kdy po Vás protistrana žádá 1.000,- Kč (bez náhrady nákladů řízení) a pokud žádá 1.000.000,- Kč plus náklady řízení a veřejnou omluvu.

Advokátovi na jednu stranu budete muset zaplatit odměnu, avšak stále je lepší zaplatit odměnu a skončit s vítězným rozsudkem či s dohodou o narovnání, než se hájit sám a sice ušetřit na odměně advokáta, ale následně platit horentní sumy protistraně nebo se veřejně omlouvat někomu, koho právem nemáte rádi.

Závěrem

V tomto článku jsme Vám představili situace, které se mohou vyskytnout v životě každého z nás a ve kterých je nejlepším řešením vyhledat advokáta s patřičnou specializací. Věříme, že po jeho přečtení se již nebudete ostýchat kontaktovat advokáta, protože pomoc právního profesionála je často nezbytná a může Vám pomoci získat či ušetřit hodně prostředků. 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články