Právo v Plzni

Na přelomu května a června se v Plzni konal již 3. ročník konference Právo v Plzni, na kterém se setkali právníci nejen z Plzně. Témata byla pestrá, od stavebního práva či veřejných zakázek až po aktuální otázky české justice.

Úterní večer byl ve znamení neformálních diskuzí a vystoupení zpívajícího právníka JUDr. Ivo Jahelky, který sám o sobě říká, že právník skutečně je, se zpěvem je to horší. Pravdivé příběhy jeho skladeb všechny skvěle pobavily. V následných právních glosách se doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. věnovala vzdělávání budoucích právníků na Fakultě právnické Západočeské univerzity, JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. zdůrazňoval především nutnost prostupnosti jednotlivých právnických profesí a JUDr. Libor Vávra upozornil, že v justici je nejhorší absence rozhodnosti. Soudce podle něj musí být především rozhodný a zároveň k prostupnosti profesí platí, že čím je justice pestrobarevnější, tím je sebevědomější.


Středeční program zahájila moderátorka doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., když uvedla JUDr. et PhDr. Stanislava Balíka, který mluvil především o problémech odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, prodlužování řízení a náhradě nákladů. U řečnického pultu jej vystřídal JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb. a věnoval se rozhodčímu řízení, jeho výhodám, nevýhodám a budoucnosti. Poté se slova ujal opět JUDr. Libor Vávra a hovořil především o personálních otázkách justice. Každý rok musí být v ČR jmenováno okolo 100 soudců. Následná diskuze se věnovala především úskalím soudního jednání.

Druhá část dopoledního programu byla zaměřena na veřejné právo, stavební zákon a veřejné zakázky včetně legislativního procesu. Zahájil ji JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., příspěvkem Správa majetkových účastí: pohled soukromé korporace vs. územní samosprávy (obec, kraje). Statutární orgán je omezen vnitřními i vnějšími předpisy, přesto ale join venture s minoritním podílem obce jsou pro statutáry z obcí často na druhé koleji, měli by si ale uvědomit, že mají konat v nejlepším zájmu společnosti. Pokud se z rozhodování vytratí zdravý rozum, logicky přijdou problémy. Mgr. Tomáš Machurek se zabýval nejdříve vybranými rozhodnutími s dopadem do zaběhnuté praxe a poté sankcím proti Rusku ve vztahu k veřejným zakázkám. Sankce mohou mít několik podob – jsou buď individuální (zmrazení majetku nebo zákaz zpřístupnění finančních prostředků) – u těch platí pro zadavatele zákaz zadat osobám z těchto seznamů jakoukoli zakázku – nebo ekonomické – u těch platí zákaz zadávání nadlimitních veřejných zakázek nebo zákaz plnění již běžících nadlimitních veřejných zakázek. Přemítání nad novým stavebním zákonem se v posledním příspěvku konference věnoval JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc. První verze nového stavebního zákona bohužel neprošla a předpis, který platí v současnosti, není tak kvalitní. Za dvacet let, co obce povolují stavby se prokázalo, že to pořádně nefunguje. Má to několik příčin, zkusme to s novou státní stavební správou. Nový stavební zákon přinese mnoho zlepšení, ale má i mnohá úskalí. Změna je ovšem nezbytná, i když návrh poslední novely stavebního zákona příliš velkou změnu nepřináší.

Po úspěšném třetím ročníku konference se určitě můžeme těšit na další setkání v Plzeňském pivovaru, které je plánováno na rok 2023!

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články