Nařízení stanovící zvláštní a dočasná opatření týkající se obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení v dopravě s ohledem na COVID

Dne 22. 2. 2021 bylo v Úředním věstníku EU řady L č. 60 zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Dotační program COVID 2021
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jsou jím stanovena zvláštní a dočasná opatření, jež se použijí na obnovení a prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a na odklad některých pravidelných kontrol a pravidelného školení a výcviku v reakci na mimořádné okolnosti v důsledku přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti a prodlužuje některá období uvedená v nařízení (EU) 2020/698.

Jak je uvedeno v úvodu nařízení, přetrvávání pandemie způsobené onemocněním COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví uvalují na vnitrostátní orgány, občany EU a hospodářské subjekty, dopravce nevyjímaje, velkou zátěž a vyvolávají mimořádné okolnosti, které běžnou činnost všech uvedených subjektů ovlivňují. 

Pokud jde konkrétně o dopravce, obecně jejich činnost samozřejmě podléhá povinnosti učinit zadost určitým správním formalitám, jež mají být v různých odvětvích dopravy v závislosti na jejím druhu splněny. Za aktuálních pandemických okolností však dopravci a jiné dotčené osoby nemusí být schopni zcela dostát nezbytným náležitostem nebo postupům pro dosažení souladu s některými ustanoveními právních předpisů EU ve věci obnovování nebo prodlužování osvědčení, licencí a povolení, či činit jiné úkony nutné k zachování jejich platnosti. Ze stejných důvodů nemusí být ani příslušné orgány členských států s to dodržovat povinnosti stanovené právem EU a zajišťovat, aby byly příslušné žádosti dopravců vyřizovány před uplynutím platných lhůt. 

To si Evropská unie uvědomovala již dříve, na což zareagovala například svým nařízením 2020/698 obdobného názvu, jímž podobný krok již v minulém roce učinila. Ukázala se však, vzhledem k dalšímu prodlužování pandemického stavu, především určitá časová nedostatečnost opatření, jež uvedené nařízení přineslo, a EU čelila žádostem členských států o jejich další individuální prodloužení. 

Neutěšený pandemický vývoj a další zpřísnění opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19, jež jsou realizována v tomto roce, znamenají že ani tentokrát nemusí být v důsledku těchto opatření již zmínění dopravci a jiné dotčené osoby schopni zcela splnit již výše nastíněné nezbytné formality nebo postupy. Proto Evropská unie přijala také prostřednictvím právě publikovaného nařízení další opatření mající umožnit tyto problémy řešit. Jde přitom zejména o stanovení jistých úprav pokud jde o určité lhůty.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 23. 2. 2021, použije se od 6. 3. 2021. Některá jeho ustanovení se však použijí již od zmíněného 23. 2. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články