Rozhovor: Petra Kolářová – Věřitelé si svou pozici mnohdy nevybírají

Jak jsme na tom na prahu dalšího čtvrtstoletí s vymahatelností pohledávek a proč má smysl bojovat za práva věřitelů? V rozhovoru se dnes ptáme Mgr. Petry Kolářové, výkonné ředitelky České asociace věřitelů.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Petra Kolářová, Česká asociace věřitelů
Foto: Redakce

Petro, znám Tě zejména jako tiskovou mluvčí a specialistku na PR a marketing. Jak se člověk po 16 letech zkušeností v tomto oboru ocitne ve sdružení na ochranu práv věřitelů? 

Docela snadno. K tomuto tématu jsem měla názorově i profesně vždy velmi blízko. Když jsem pak zahájila vlastní podnikání, ukázalo se, že ne všichni klienti jsou čestní. Pro některé jsme odvedli i stovky hodin práce a když přišla na řadu faktura, přestali komunikovat. Řešila jsem to s několika právníky ze svého okolí a současně mě zajímalo, jak tato úskalí řeší jiní drobní podnikatelé a menší společnosti. Pro některé z nich to totiž může být likvidační. Užitečné informace jsem našla až díky České asociaci věřitelů, což je názorová platforma pro všechny, kdo věří, že závazky se mají plnit. Sešla jsem se s prezidentem a zakladatelem asociace Pavlem Staňkem. A zjistili jsme, že se na mnoha věcech shodneme a že oba silně vnímáme, že je zapotřebí hájit práva věřitelů, zkvalitňovat příslušnou legislativu a dělat osvětu v oblasti dluhů. Tak začala naše spolupráce.

Kdo dnes v oblasti dluhů tahá za kratší konec provazu?

Jednoznačně věřitelé. To je bez debat. Není tu rovnovážná situace v oblasti dluhů. V minulosti jsme to už zažili. Vezměte si 90. léta – rozmach podnikání, kdy spousta firem i drobných živnostníků skončila stejně rychle, jako začala, mimo jiné kvůli druhotné platební neschopnosti. Naše společnost zkrátka nebyla zvyklá na to, že se dluhy mají platit. Pokud vám někdo dlužil, mohli jste se obrátit pouze na soud, který provedl výkon rozhodnutí. A výsledek? Zhruba 3% vymahatelnost. Bylo tedy jasné, že se věřitelům musí pomoct a že se musejí zavést opatření, díky nimž se doberou svých práv.

Kam jsme se od té doby posunuli?

Skoro až na opačnou stranu spektra. Hledají se všemožné úlevy pro dlužníky a způsoby, jak jim pomoct. Ano, pomáhejme slabým a těm, kteří to opravdu potřebují. Sama se o to v rámci své pro bono činnosti snažím. Jsou tu ohrožené skupiny lidí, na které nyní ještě bude mít dopad vysoká inflace. Pomáhejme jim, aby vše odpovědně zvládli. Ale už dál nežijme v iluzi, že všichni dlužníci jsou nevinnými obětmi systému a za své trable nemohou. V současnosti se preferují nároky dlužníků natolik, že se misky vah vychýlily až příliš. Opatření, která měla pomáhat a zachraňovat, jsou využívána i těmi, jimž nebyla určena, nebo jsou dokonce zneužívána. Je značný počet dlužníků, kteří v tom bohužel umí chodit. Naberou si spoustu půjček, nejen od bank a úvěrových společností, ale klidně i od známých, přátel a rodiny, své příjmy skryjí, majetek odkloní a žijí si netknutě dál.

Co ty misky vah vychyluje?

Zejména série právních úprav, které snižují vymahatelnost, a poškozují tak práva věřitelů. Máme tu zastavování marných exekucí po 6 letech trvání, zastavování bagatelních exekucí spojené s povinností věřitele uhradit zálohu na náklady exekuce a v neposlední řadě omezení týkající se zabavování movitých věcí dlužníka.

Věřitel – to je třeba maminka, která vymáhá výživné pro své dítě, nebo společenství vlastníků bytových jednotek, když některý majitel neplatí za společné náklady v domě. Tihle lidé si svou situaci nevybírají. Jsou v ní nedobrovolně. Mají nad svými pohledávkami mávnout rukou? Podle mě ne, protože si to ani nemohou dovolit. Nemohou si dovolit odepsat ani tisícikorunu navíc. Absolvují martyrium, když nejprve prosí dlužníka, aby zaplatil, pak se s ním musejí soudit, a další nervy je stojí exekuce. A stát jim pak řekne, že musí platit další náklady a že exekuce nebude běžet více než 6, resp. 12 let. Co když má onen dlužník více exekucí a ta vaše čeká v pořadí?

S jakými problémy se na vás věřitelé obracejí nejčastěji?

Každý případ je trochu jiný, ale všechny jsou plné příkoří. Jsou to třeba osudy živnostníků, kterým klient nezaplatil i přes veškeré sliby několik faktur. Stejně tak se bavíme o zaměstnancích, kteří nedostali výplatu. Tihle lidé pak nemají na vlastní živobytí. Sami si musejí někde půjčit, aby vyšli. Věřitelé si taky často stěžují, že se na ně okolí dívá skrz prsty. Bývají vnímáni jako ti zlí, kteří si dovolili hnát někoho k soudu kvůli pár tisícikorunám. Dosažení spravedlnosti se jim nepřeje. 

Vyznají se v aktuální právní úpravě?

Většinou ne. Tápou v rychle se měnících pravidlech. Proto se taky často obracejí na bezplatnou poradnu České asociace věřitelů, kde jim odpovíme na jejich dotazy a můžeme je i nasměrovat na další pomoc. Bez advokáta se ale zpravidla neobejdou. Řadu věřitelů už jen tenhle fakt stresuje, a někdy tak nad vymáháním svého práva raději mávnou rukou. Jedna paní mi nedávno řekla, že raději spolkne podvod, který na ni připravili její dva známí, a na dluh zapomene, než aby měla několik let nervy, jak to dopadne a jestli vůbec něco dostane zpět. Víte, exekuce trvá v průměru 6 až 8 let. Spousta lidí má i více exekucí nebo nakonec skončí v oddlužení. Dostáváme se opět do stavu, kdy si věřitelé říkají, že jim to za to nestojí.

Která opatření jim nejvíc komplikují život? Zastavování bezvýsledných exekucí, omezení týkající se soupisu movitého majetku v rámci exekuce nebo zkrácení doby oddlužení?

Je to souhrn všech těchto opatření, která společně ovlivňují úroveň vymahatelnosti. Věřitelé reflektují, že jsou až na druhé koleji a že se na ně často zapomíná. I proto jsem se rozhodla vstoupit do České asociace věřitelů. Byla bych ráda, aby byly slyšet i názory drobných obyčejných věřitelů.

Jak se tedy dívají na vliv změn v exekucích a insolvencích na vymahatelnost?

Nebojím se říct, že značně skepticky. Přesná čísla o vymahatelnosti bohužel nejsou k dispozici, což považuji za značný problém. Nicméně víme, že dlouhodobě byla vymahatelnost v exekucích okolo 20 %. S tím, jak se exekuce stávají bezzubými, mohla vymahatelnost klesnout podle některých odhadů až k 10 %. Věřitelé jsou tak velmi zranitelní. 

Mají obavy i z případného opakování Milostivého léta?

Mají, a to z mnoha důvodů. Třeba proto, že exekutor, na něhož se obrátili, aby pro ně vymohl uznanou pohledávku, bude v daném období zcela vytížen touto agendou a na vymáhání soukromoprávních závazků mu už nezbydou kapacity. Mluvila jsem taky s více věřiteli, kteří se jednoduše obávají, že to málo peněz, co dlužník eventuálně našetří, použije primárně na Milostivé léto a na zaplacení soukromým věřitelům mu už nezbyde.

Co je z pohledu České asociace věřitelů nyní ten největší kámen úrazu v oblasti vymáhání pohledávek? Jak budete nastíněné problémy řešit?

Bavíme se o celém komplexu problémů, které vycházejí z častých a někdy necitlivých legislativních zásahů, a odrážejí se právě v klesající vymahatelnosti. Musíme proto zajistit skutečnou pomoc věřitelům. Musíme jim začít naslouchat a připravovat zákony tak, aby byly vyvážené. Aby i lidé, kteří vymáhají třeba náhradu škody z trestního řízení nebo se domáhají odstranění černé stavby na svém pozemku, měli zastání. V ČAV proto zasíláme připomínky ke všem návrhovým úpravám, které se týkají oblasti pohledávek a práv věřitelů. A taky se budeme dál intenzivně zasazovat o to, aby věřitelé byli více slyšet. 

Jakou mají Češi platební morálku?

Vlastně docela dobrou. Pořád slyšíme, že je tu příliš mnoho dlužníků, dluhů a exekucí. Tvrdá data ale ukazují něco jiného. Podle nich jsou Češi v porovnání s jinými vyspělými státy méně zadlužení, a dokonce ubývá lidí, kteří nesplácejí své závazky včas. Platební morálka ovšem není samozřejmost. Musíme o ni pečovat a už od malička dětem vysvětlovat, že platit dluhy je zkrátka povinnost. Musíme dbát na to, aby do života byly vybaveny alespoň základní finanční a právní gramotností. Pokud to s dluhovými slevami a odpouštěním přeženeme, hazardujeme s tím, že nikdo nebude platit a že platební morálka, vymahatelnost práva, a nakonec i právo samo nebudou nic než prázdné pojmy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články