Právní kontroverze: Aktuální výzvy obecní správy s Radkou Vladykovou

Nová epizoda podcastu Právní kontroverze se věnuje aktuálním výzvám, kterým čelí správa obcí v České republice.

Výzkumný pracovník na Ústavu státu a práva AV ČR, spolupracující redaktor

Začali jsme otázkou financování obcí. Současný systém často zvýhodňuje větší obce na úkor menších, což vede k nerovnoměrnému rozvoji regionů. Jak mohou menší obce získat více finančních prostředků pro poskytování kvalitních služeb svým obyvatelům? Dalším tématem rozhovoru bylo zvyšování efektivity veřejné správy. Může privatizace obecních služeb skutečně přinést vyšší efektivitu a lepší služby, nebo hrozí zhoršení kvality a ztráta kontroly nad klíčovými veřejnými službami? Jaké služby by měly zůstat pod kontrolou veřejné správy?

Rozebrali jsme také participativní rozpočet jako inovativní nástroj, který umožňuje obyvatelům obcí přímo se podílet na rozhodování o použití veřejných prostředků. Je tento koncept populistickým trikem, nebo skutečně zlepšuje správu obcí a posiluje důvěru občanů ve veřejnou správu? Diskutovali jsme výhody a nevýhody centralizace a decentralizace ve správě obcí. Jak najít optimální rovnováhu mezi těmito přístupy, aby byly maximálně využity jejich přednosti? 

Zabývali jsme se také otázkou, zda může sloučení malých obcí vést k efektivnější správě, aniž by byla ztracena jejich nezávislost a identita. Tato otázka se pojí s problematikou územního plánování, která by mělo být flexibilní, aby se mohlo adaptovat na měnící se podmínky a potřeby obcí. Jak modernizovat územní plánování za účasti obyvatel a s využitím nových technologií

Hovořili jsme také o významu ekopolitiky v městském plánování pro udržitelný rozvoj. Jak balancovat mezi ekonomickým rozvojem a ochranou životního prostředí? Korupce ve veřejných zakázkách je velké téma, podkopává totiž důvěru obyvatel ve veřejnou správu. Jaká protikorupční opatření, transparentnost a veřejná kontrola jsou nezbytné pro zajištění spravedlivého a efektivního využívání veřejných prostředků? 

Stranou nezůstala ani otázka migrace a integrace nových obyvatel. Jak mohou obce efektivně reagovat na tyto výzvy a jak podporovat integraci a vytvářet inkluzivní komunity? Nakonec jsem se věnovali digitalizaci a chytrým městům. Jaké jsou příležitosti a rizika spojená s digitalizací a chytrými městy? Jak balancovat mezi ochranou soukromí, bezpečností a přínosy digitalizace? 

Poslechněte si naši novou epizodu a zjistěte více o těchto aktuálních tématech, která ovlivňují život v našich obcích.

Podcast naleznete i na našich kanálech na Youtube  a na Spotify 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články