Buďme efektivní

Řečeno slovy klasika: pokrok nezastavíš! Totéž platí i o elektronizaci justice. V nedávném rozhovoru nám to opět připomněla i paní ministryně Marie Benešová.

soudkyně Krajského soudu v Praze

Myslím si, že vedle úvah o tvorbě elektronického spisu a nastavení oprávnění jeho jednotlivých „řešitelů“, by stála za zamyšlení ještě další věc. A to, jak maximálně zefektivnit postup soudů při získávání informací.

Soudci budou velmi dobře vědět, co mám na mysli. Pro čtenáře z mimosoudního prostředí osvětlím, že soudce pro potřeby soudního řízení neustále něco zjišťuje nebo ověřuje: kde má ten či onen účastník bydliště, není-li ve vazbě nebo dokonce ve výkonu trestu, zda má nezletilé děti, jestli vlastní nemovitost a jakou, zda není v insolvenci nebo zda naopak není úspěšným byznysmenem s majetkovým podílem v řadě obchodních korporací, v jakém spolku nebo nadaci je účasten… A v neposlední řadě také, zda a jaká řízení a s jakým výsledkem vede u jiných soudů napříč republikou.

Za účelem zjištění toho všeho soudcům nezbývá, než hojně korespondovat, respektive k tomu prostřednictvím referátů nutit soudní kancelář. A to i tehdy, pokud si chce půjčit spis, který vede soud sídlící v téže či vedlejší budově. Někteří z nás se dokonce statečně „vrhli“ do džungle oprávněných přístupů do veřejných registrů, a tak mají tu čest vstupovat do registru obyvatel nebo do katastru nemovitostí. Samozřejmě do každého z nich zvlášť a s jinými přístupovými údaji. Jsem jedna z nich. A ve chvílích, kdy mi občas některý z registrů klade odpor a zarputile vyžaduje, abych něco, cokoliv, udělala jinak, netoužím po ničem jiném, než po křišťálové kouli. Takové, ve které by se mi u dotčené osoby zjevily veškeré informace, které jsou o ní k mání.

Ovšem křišťálové koule se nejeví z pohledu manipulace jako ideální. Beztak by byly křehké a rozbíjely by se. Pojďme usilovat o něco jiného. A to o možnost disponovat jedním jediným vstupem, jehož prostřednictvím by každý soudce mohl nahlížet do všech referenčních údajů osoby, které jsou obsaženy v registrech spravovaných Správou základních registrů. Tak bychom mohli konsolidovaně nahlížet do Registru osob, Registru obyvatel, Registru práv a povinností a do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, který zprostředkovává i údaje ze systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ stavebních objektů.

Optimální by ale bylo jít ještě dál. Kromě základních registrů totiž existuje celá řada dalších rejstříků, včetně registru smluv, a samostatné vyhledávání v každém z nich je vším jiným jen ne spořičem času. Z uživatelského pohledu by tedy bylo naprosto ideální mít přes jeden jediný vstup (samozřejmě certifikovaný a s co nejvyšší mírou zabezpečení) možnost zjistit o účastníku řízení veškeré informace evidované v různých registrech a rejstřících. Tj. mít možnost náhledu do všech databází spravovaných různými úřady. Například by toto mohlo být realizovatelné jak z technického, tak i z ekonomického hlediska, prostřednictvím „napojení“ na řešení vytvářené v rámci projektu eGovernment.

A ještě jedno je třeba v souvislosti s elektronizací justice říci. Že je prioritně třeba co nejrychleji propojit databáze jednotlivých soudů. Celorepublikově. Právě proto, abychom byli schopni rychle zjistit, zda náš účastník vede ještě jiná řízení, kde, v jakém jsou stadiu, a pokud již bylo rozhodnuto, tak jak a z jakých důvodů. Je to navíc nejefektivnější cesta k získávání informací o tom, jak obdobný právní případ rozhodl jiný soud, a tedy také k naplnění dikce § 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články