Využití automatického přepisu řeči do textu v praxi

S připravovaným projektem ozvučení civilních jednacích síní je třeba diskutovat problematiku protokolace, která bude při zvukovém záznamu civilního jednání hrát podstatnou roli.

soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

Ve chvíli, kdy dojde k ozvučení civilních jednacích síní bude každý ze soudců postaven před otázku, jakým způsobem správně provádět záznam jednání, zdali se spokojí se zvukovým záznamem či zda přistoupí k protokolaci, přestože je pořizován zvukový záznam. Z testování ozvučení jednacích síní vyplývá, že pokud se soud spokojí pouze se zvukovým záznamem jednání, může být následně postaven před otázku, jakým způsobem zajistit doslovný přepis jednání, tak jak vyžaduje § 40 odst. 3) o.s.ř. Prvotně se úkony, při nichž soud jednal s účastníky, prováděl dokazování nebo vyhlašoval rozhodnutí, zaznamenají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu. Zákon připouští vedle zvukového záznamu rozhodnout o tom, že současně s pořízením záznamu bude sepsán protokol. Pokud bude pořízen protokol, netřeba již vyhotovovat přepis zvukového záznamu pro případ, kdy je podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé.

Z logiky věci a při znalosti průběhu civilního řízení na prvním stupni tedy vyplývá, že nelze zvolit jiný postup, než vedle zvukového záznamu pořizovat také protokol. Pokud by totiž soud pořídil pouze zvukový záznam a následně by přistoupil k přepisu tohoto zvukového záznamu, když ze znění zákona jasně plyne, že takový předpis musí být doslovný, poté by se stavěl do rizika, že doslovnému přepisu další osoby neporozumí. Mluvená řeč, kterou účastníci, zástupci a konečně i soudci používají, je při doslovném přepisu až překvapivě nesrozumitelná. Odvolací nebo dovolací soud by pak byl stavěn do nepříjemné pozice, kdy by musel poslouchat celý zvukový záznam tak, aby byl schopen průběhu jednání porozumět. Z doslovného přepisu to totiž v podstatě možné není.

V dané situaci se tedy jeví jako vhodné pořizovat vedle zvukového záznamu protokol. Protokol je možné pořídit i za pomoci automatického přepisu řeči do textu. Podle projektu ozvučení jednacích síní by měla být každá jednací síni vybavena vedle zařízení na zvukový záznam také technologii pro automatický přepis řeči. Pokud by tedy soudce přistoupil k protokolaci, mohl by protokolaci provádět nikoliv za pomoci zapisovatelky, ale právě zařízením na automatický přepis řeči do textu. Takový způsob protokolace jednání značně urychluje, nenutí soudce čekat, než bude protokolace zapsána zapisovatelkou. Soudce si sám může zvolit, zdali s ním v jednací síni bude zapisovatelka, která může případné chyby v protokolaci opravovat ihned či zda zvukový záznam automatického přepisu bude společně s textem předložen zapisovatelce až po jednání a ona jej za po pomoci příslušné technologie opraví a vyhotoví čistopis protokolu.

Za pozornost stojí i fakt, že i dnes někteří soudci používají pro protokolaci diktafon, aniž by využili možnosti automatického přepisu řeči, přestože je taková možnost nijak neomezuje a nepřináší žádnou změnu do jejich způsobu práce.

Závěrem snad jen připomenutí, že i tento článek byl napsán za pomoci automatického přepisu řeči do textu.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články