Ani epidemie neomlouvá

Prominout zmeškání lhůty dle § 3 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (známý jako lex covid), nelze automaticky. Žadatel musí naopak tvrdit a osvědčit, že mu bylo provedení zmeškaného úkonu „znemožněno nebo podstatně ztíženo“ v důsledku mimořádného opatření.

soudkyně Okresního soudu v Mostě

Žadatel je tedy povinen tvrdit a osvědčit skutečnosti, které nasvědčují tomu, že omezení plynoucí z mimořádného opatření měla zásadní dopad na jeho možnost provést zmeškaný úkon (podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020, čj. 55 A 43/2020-46).

Citované rozhodnutí jsem si dovolila vypůjčit ze správního soudnictví, avšak závěry zde uvedené lze vztáhnout s ohledem na § 2 odst. 1 lex covid i na řízení civilní. Nutno doplnit, že dle odst. 3 téhož ustanovení návrh na prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení je třeba podat do 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, a je třeba s ním spojit i zmeškaný úkon. Po prvním nouzovém stavu na jaře tohoto roku se tak objevily i první „vlaštovky“ „koronavirové judikatury“.

Já osobně jsem bohužel zaznamenala, že prvními, kdo se snažil dovolat uvedených ustanovení, byli spíše účastníci, kteří zmeškali lhůtu z důvodu omylu, neznalosti či liknavosti. O to více se pak tito účastníci chytali „stébla“, které jim lex covid skýtá. Jen zřídka byli úspěšní (jak ostatně dokládá i citované rozhodnutí). V nedávné době jsem se například setkala s případem, kdy účastník požádal o prominutí zmeškání lhůty z důvodu nemožnosti dopravit se v době epidemie na nejbližší poštu a současně s argumentem obavy z nákazy. Jelikož však ke své žádosti nepřipojil zmeškaný úkon (odvolání), nebylo možné zmeškání lhůty prominout.

Ve věci rozhodované Krajským soudem v Praze však nebyla situace tak jednoznačná. Účastnice, která nezastihla advokáta, protože pracoval zřejmě z domova, neučinila úkon (podání správní žaloby), pro který je zákonem stanovena lhůta. Krajský soud trval na tom, že účastnice netvrdila, že by se svým právním zástupcem nemohla být nadále v kontaktu prostřednictvím telefonu, elektronické pošty či jiných forem elektronické komunikace. Prostě nesnažila se situaci aktivně a dnes moderním způsobem „distančně“ řešit.

To, co se tedy zpočátku mohlo zdát jako velkorysý generální pardon pro všechny, kteří s ohledem na více či méně odůvodněnou obavu o zdraví v atmosféře všudypřítomného napětí a stresu nestihli procesní lhůty, se v praxi projevilo jako zmírňující opatření zřejmě jen pro velmi omezený okruh osob, typicky hospitalizovaných či alespoň v přísné domácí karanténě v úplném odříznutí od světa.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Důvěra

Důvěra

Slovo o šesti písmenech, tři samohlásky, tři souhlásky, diakritika. Prosté a jednoduché. Přitom označuje něco pro každého člověka nesmírně důležitého.

Ochrana osobnosti mezi představiteli státu

Ochrana osobnosti mezi představiteli státu

Dovolím si dnes odrazit se k obecnější úvaze od zcela konkrétního soudního sporu. Měl jsem tu čest (a zároveň služební povinnost plynoucí z rozvrhu práce) předsedat senátu dovolacího soudu ve sporu vedeném na základě žaloby poslance Poslanecké sněmovny proti jinému poslanci vykonávajícímu současně funkci předsedy vlády, který jej při vystoupení ve sněmovně urazil.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu