Průtahy ve správním řízení

Pro odškodnění za průtahy ve správním řízení není relevantní, zda bylo zahájeno navazující soudní řízení.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Nejvyšší soud revidoval svoji stávající judikaturu k nároku na odškodnění za průtahy ve správním řízení: nyní již není třeba navazující soudní řízení zahajovat. Ve věci sp. zn. 31 Cdo 2402/2020 šlo o odstranění stavby, která byla v paralelním řízení několikrát dodatečně povolena s tím, že toto povolení bylo pokaždé zrušeno. Po deseti letech řízení o odstranění stavby se stále čekající sousedé obrátili na soud se žádostí o odškodnění za průtahy.

Velký senát Nejvyššího soudu se zabýval otázkou, zda na správní řízení dopadá garance přiměřenosti délky řízení zakotvená v čl. 6 odst. 1 Úmluvy i když na správní řízení nenavazoval soudní přezkum. Podle jeho rozhodnutí z roku 2018 totiž tato garance dopadá výlučně na soudní řízení k jehož délce lze délku předcházejícího správního řízení toliko přičíst. Tento názor byl judikaturou opakovaně potvrzován. Nyní však Velký senát konstatuje, že je třeba tento názor mít za překonaný; požadavek přiměřenosti se uplatní na všechna správní řízení, která splňují podmínky čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Existence soudního řízení k uplatnění nároku není třeba.

Celý text rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 2402/2020

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články