Odpovědnost obce za neplatnou smlouvu

V Chebu došlo k tomu, že obec stejnou nemovitost postupně pronajala dvěma zájemcům. V následném řízení se ukázalo, že první nájemní smlouva byla neplatná, jelikož záměr pronájmu nebyl řádně uveřejněn (neurčitě, neúplně), a řešila se otázka náhrady škody v podobě ušlého zisku prvnímu nájemci, který s

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V Chebu došlo k tomu, že obec stejnou nemovitost postupně pronajala dvěma zájemcům. V následném řízení se ukázalo, že první nájemní smlouva byla neplatná, jelikož záměr pronájmu nebyl řádně uveřejněn (neurčitě, neúplně), a řešila se otázka náhrady škody v podobě ušlého zisku prvnímu nájemci, který se celou dobu dožadoval zpřístupnění nemovitosti.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 909/2019 se opřel o § 579 občanského zákoníku, podle něhož způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu a nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla. Uvedl, že v případě, kdy není záměr vůbec nebo řádně zveřejněn, jde o neplatnost absolutní, na rozdíl od situace, kdy by se smlouva pouze odchylovala od zveřejněného záměru a šlo by o neplatnost relativní. Toto je relevantní v tom ohledu, že nájemce neplatnost vůbec nenamítal, protože ji ani nepředpokládal. Obec v takovém případě za škodu odpovídá, jelikož tuto neplatnost způsobila.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři