Povinnost náhradní výsadby

Povinnosti vysadit dřeviny se nelze zbavit převodem pozemku, na němž byly předtím dřeviny vykáceny, nejde o povinnost tzv. in rem, která by se vázala k pozemku.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Platnost prodeje pozemků u dejvického nádraží
Foto: Fotolia

Společnost požádala o kácení stromů za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny, což magistrát povolil, ale uložil jí povinnost provést náhradní výsadbu dřevin ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy do dvou let. Společnost později pozemek i právo stavět elektrárnu převedla na jinou energetickou společnost a měla za to, že součástí převodu byla všechna práva a povinnosti spojené s pozemkem, tudíž i povinnost provést náhradní výsadbu. Energetická společnost sice náhradní výsadbu provedla, ale nedostatečně a pokutu dostal původní vlastník, který se bránil soudně.

Soudy, včetně konečného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 As 300/2017, tuto pokutu posvětily s tím, že je to žadatel o kácení stromů, komu se ukládá kompenzační povinnost rozhodnutím úřadu, a nelze ponechat zcela na libovůli adresáta této veřejnoprávní povinnosti, zda tuto povinnost splní, či se jí případně zbaví zcizením nemovitosti. Povinnost provést náhradní výsadbu tak není právem vážícím se k pozemku (in rem), ale k osobě (in personam).

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články