Halloweenské právní povinnosti

Halloween je více než 2 000 let starý keltský zvyk, který se postupně (mj. i vlivem marketingu) stal oblíbeným i v České republice.

paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
advokát ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.; spolupracující redaktor
Halloween
Foto: Canva

[1] Mnoho našinců zůstává u vyřezávání a zdobení dýní, ale najdou se mezi námi i tací, kteří se přestrojí do strašidelných kostýmů, a jakmile 31. října padne tma, vydají se po sousedství, kde se následně dožadují sladkostí či jiných dárků. Studenti se kromě toho účastí různých halloweenských parties, které jsou také spojené s kostýmy. 

Jednání "čarodějnic, čarodějů, upírů či děsivých monster" v potemnělých ulicích nebo na večírcích nicméně vede k právním otázkám, které zodpovíme v tomto svátečním příspěvku. Jak nakonec uvidíte, právo není vhodné opomíjet ani při oslavách, poněvadž jinak mohou věci nabrat nepříznivý spád.

Jaké kostýmy jsou dovolené?

Typický fanoušek Halloweenu si nasadí typicky kostým černokněžníka nebo upíra, ale protože fantazii se meze nekladou, lze se při potulkách halloweenskými ulicemi setkat i kupříkladu s historickými postavami, vojáky nebo politiky. Nošení kostýmů je obecně povolené, i když existují výjimky. 

Jednou z takových výjimek je zákaz nosit policejní stejnokroj na veřejně přístupném místě. Podobně nesmíte nosit takové oblečení, které by mohlo vyvolat mylný dojem, že jste příslušníkem Policie ČR. Takovéto jednání je dokonce přestupkem, za který hrozí pokuta do výše až 50 000,- Kč [viz § 101 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Policii České republiky]. Jinými slovy: hrát si na ulici na policistu není dobrý nápad, protože nakonec můžete sami skončit v rukou skutečných policistů. 

Dále nelze doporučit nošení takových kostýmů, které omezují pohyb nebo smyslovou orientaci v prostoru (třeba kostýmy, u nichž chybí výřezy pro oči a jejichž nositel je tím pádem prakticky slepý, nebo kostýmy s jediným otvorem pro obě nohy, kdy se jejich nositel může pohybovat pouze skákáním). Takovéto kostýmy totiž zvyšují pravděpodobnost, že ten, kdo si je nasadí, následně způsobí druhému újmu, kterou by poté zpravidla musel nahradit. Často by byl převlečený nešťastník povinen nahradit újmu, neboť nošení takovéhoto kostýmu představuje přinejmenším porušení tzv. prevenční povinnosti (viz § 2900 obč. zák.). 

A co zbraně?

Musíme rozlišovat opravdové zbraně a jejich makety. Gumové dýky, plastové sekery a jiné předměty, u nichž bude na první pohled jasné, že jsou pouhými hračkami/napodobeninami, nejsou samy o sobě problém. Věrné napodobeniny skutečných zbraní (třeba nefunkční maketa kalašnikovu, která vypadá velmi autenticky) sice nejsou obecně zakázány, ale jejich nošením se vystavujete riziku, že vystrašení spoluobčané (kteří pochopitelně nepoznají, o jakou zbraň se jedná) kontaktují policii a Vy budete muset trávit svůj drahocenný čas vysvětlováním.

Skutečné zbraně, které spadají do režimu zákona o zbraních, je možné nosit pouze za dodržení podmínek tohoto zákona. Zejména je nutné nosit takové zbraně skrytě. Se skrytě nošenou zbraní byste neměli děsit, popř. oslňovat kolemjdoucí… protože jinak pácháte přestupek.

Ostatní zbraně (jako je třeba baseballová pálka) nosit můžete, ale i tak musíte dbát bezpečnosti sebe i svého okolí a nevystavovat druhé v ohrožení.

Kdy můžou jít děti samy ven na Halloween? 

V podstatě je na rodičích, zda a případně na jak dlouho jsou jejich děti venku (včetně pobytu venku o samotě), pokud rodiče dostojí svým povinnostem. 

Rodiče musí o své děti především pečovat a chránit je, a proto by přinejmenším měli svým dětem náležitě vysvětlit (nebo připomenout), jak se venku chovat, na co si dát pozor, jak řešit případné nenadálé situace atd. Každý rodič také zná rozumovou a volní vyspělost svých ratolestí, a měl by tak patřičně zvážit, jak moc jsou jeho děti samostatné a jak moc potřebují „vést za ručičku“. Nelze zobecnit, že by děti nemohly být venku přes noc, neboť bude vždy záviset na konkrétním dítěti a míře jeho vyspělosti. 

Kdo nese odpovědnost v případě, že děti překročí hranici?

Některé žerty se bohužel vystupňují až k újmám na majetku, případně i k nemajetkovým újmám – i zdánlivě nevinné házení toaletního papíru může totiž vyústit např. ve vysklení oken + opět připomínáme, že dítě navlečené v kostýmu bez očních dírek může pro změnu třeba omylem zašlápnout kočku. 

Posouzení odpovědnosti je poměrně složité, a to mj. proto, že v úvahu přichází více druhů odpovědnosti (občanskoprávní, přestupková, eventuálně i trestněprávní). V některých případech by dokonce mohla současně nastat jak občanskoprávní, tak trestněprávní/přestupková odpovědnost (např. poškodilo-li by dítě cizí dům, a tím jeho vlastníkům způsobilo škodu). 

Zda by bylo odpovědné dítě, jeho rodič(e) nebo vůbec nikdo, by vždy záviselo na více faktorech:

  • dosáhlo již dítě (v době svého jednání) věku 13 let? 
  • bylo dítě schopné posoudit následky svého počínání a ovládat se?
  • zanedbali rodiče nad dítětem náležitý dohled?

U trestní odpovědnosti a odpovědnosti za přestupek bychom posuzovali v zásadě shodné otázky, pouze věková hranice by se posunula na 15 let.

Jaké možnosti mají oběti řádění účastníků oslav? 

Když např. přistihnete při činu nebo bezprostředně po něm neznámého sprejera nebo vrhače vajíček, logicky budete chtít, aby po sobě aspoň uklidili nepořádek.

V ideálním případě se Vám podaří se s nimi v tomto směru domluvit, ale častější budou situace, kdy se tito škůdci okamžitě vydají na útěk, případně přistoupí k dalšímu ataku a posléze utečou. 

V takovémto případě můžete daného škůdce zadržet (srov. § 14 odst. 2 obč. zákoníku, resp. § 76 odst. 2 trestního řádu). Vaší povinností ale je bez zbytečného odkladu kontaktovat policii (a nesmíte tedy třeba škůdce za trest vodit za ucho po ulici). Vše samozřejmě musí zůstat v zákonných mezích (zvlášť zdůrazňujeme požadavek použití přiměřených prostředků), jinak můžete být sami stíháni za přestupek nebo trestný čin. 

Také znovu zdůrazňujeme, že svépomocné zadržení delikventa je možné, jen přistihnete-li ho přímo při činu nebo bezprostředně poté. Pokud Vám tedy například kdosi posprejuje dům červenou barvou a Vy spatříte následující den podezřele vypadajícího mládence s rukama od červené barvy, zadržet ho sami nemůžete.

Je Halloween důvodem pro ospravedlnění rušení nočního klidu?

Není, leda by vyhláška Vaší obce stanovila opak. Noční klid je třeba dodržovat i tehdy, pokud Halloween svádí k ruchu a nočním radovánkám (viz § 34 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví). Je samozřejmě možné, že by policisté byli shovívaví a hlášení o rušení nočního klidu by vyřešili domluvou, ale to není jejich zákonnou povinností. Rušit okolí nepřiměřeným hlukem je tudíž protiprávní i dne 31. října od 22.00 do 23.59 a dne 1. listopadu od 0.00 do 6.00.

Závěrečná slova

V tomto svátečně laděném příspěvku jsme poskytli výklad, co během Halloweenu smíte, co naopak nikoli, a na co byste si obecně měli dát pozor.

Halloweenská noc je sice slavnostní příležitostí, ale zároveň je to den jako každý jiný, a proto je i v jejím průběhu třeba dodržovat právní předpisy. Tak např. není ani během Halloweenu možné ošatit se do policejního stejnokroje nebo rušit noční klid. Toto a další rady jsme poskytli v tomto příspěvku a věříme, že si nyní – se znalostí právního pozadí – užijete Halloween ještě o to víc.


[1] K rostoucí popularitě tohoto svátku v Česku srov. např. Halloween není cizí tradice. Podobné zvyky pěstoval i český venkov - Deník.cz. [online]. 31.10.2021 [cit. 31.8.2023]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/halloween-cesko-venkov-20211029.html

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články