Připravovaná směrnice o spotřebitelském úvěru přinese řadu velkých změn - část II.

Letos v červnu vydala Rada Evropské unie obecný přístup k návrhu nové směrnice o spotřebitelských úvěrech, která má nahradit stávající směrnici o spotřebitelském úvěru z roku 2008.

JH
advokátka, Deloitte Legal s. r. o.
JH
Deloitte Legal s. r. o., advokátní koncipientka
Nemovitosti, bydlení
Foto: Fotolia

Návrh nyní čeká na oficiální postoj Evropského parlamentu. Zda Evropský parlament ve svém postoji obecný přístup Rady zohlední, nebo nikoli, teprve uvidíme, na finální podobu směrnice si nicméně budeme muset ještě počkat. Z postoje vyjádřeného Radou však lze již nyní očekávat, kterým směrem se budou další debaty ohledně regulace spotřebitelských úvěrů ubírat.

První část článku si můžete přečíst zde.

Vzhledem k postupnému přesunu aktivit spotřebitelů do online prostředí a vzniku nových produktů nabízených často přeshraničně se Evropská komise rozhodla nahradit stávající směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS („původní směrnice“) novou směrnicí, aktuálně projednávanou jako směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech ze dne 30. června 2021 („nová směrnice“).

Posouzení úvěruschopnosti

Nová směrnice dále rozšiřuje povinnost provádět posouzení úvěruschopnosti, kterou má věřitel provádět v zájmu spotřebitele, aby se zabránilo nezodpovědným úvěrovým praktikám a nadměrnému zadlužení. Nově se stanovují specifické požadavky na ověření zdroje informací, které věřitel v rámci posouzení úvěruschopnosti získává. V případě automatizovaného posuzování úvěruschopnosti pak nová směrnice zavádí právo spotřebitele na lidský zásah, vysvětlení daného posouzení či možnost napadnout rozhodnutí věřitele.

Spotřebiteli by měl být úvěr nově poskytnut pouze tehdy, pokud výsledek posouzení úvěruschopnosti napovídá, že své závazky pravděpodobně splní. Současně však nová směrnice připouští, aby členské státy umožnily ve specifických situacích výjimku, například má-li věřitel se spotřebitelem dlouhodobý vztah nebo v případě půjček na financování specifických výdajů (zdravotní péče, studentské půjčky, půjčky osob se zdravotním postižením).

Další oblasti

Novinkou je také explicitní zákaz některých obchodních praktik, jako jsou vázaný prodej, konkludentní uzavírání smluv o nákupu doplňkových služeb prostřednictvím předem zaškrtnutých políček nebo zákaz nevyžádaného prodeje úvěrů, včetně zasílání předem schválených kreditních karet nebo jednostranného navýšení limitů kreditních karet či přečerpání. Mezi neméně zásadní novinky patří povinnost členských států zavést horní hranice úrokových sazeb, RPSN nebo celkových nákladů úvěru. 

Postoj Rady EU 

I přes obecně kladný postoj Rady Evropské unie („Rada“), doznala nová směrnice v tzv. obecném přístupu Rady několika změn. Rada například navrhuje rozšířit zkrácený seznam výjimek a vyloučit tak z působnosti nové směrnice operativní leasing a bezúročné debetní karty s odloženou splatností nebo pro účely výjimek rozlišovat mezi službami BNPL poskytovanými věřiteli odlišnými od dodavatele zboží / poskytovatele služby a odloženými platbami nabízenými dodavatelem zboží / poskytovatelem služby které podle Rady regulaci nevyžadují, jelikož při nich spotřebiteli není poskytován úvěr. Rada také navrhuje umožnit členským státům uplatnit na některé finanční služby (zejména drobné úvěry do 200 eur, přečerpání, bezúročné úvěry) mírnější režim.

Rada dále vylučuje z nové směrnice úpravu platforem pro poskytování skupinového financování. Na poskytovatele, kteří jsou sami věřiteli, se totiž uplatní ustanovení týkající se věřitelů. Pokud poskytovatel pouze usnadňuje úvěrování jiným věřitelům, budou v postavení věřitele sami tito věřitelé. Rada tak vylučuje výše zmíněnou třetí možnost chránící spotřebitele, kteří poskytují úvěry spotřebitelům.

Dále Rada zjednodušila poskytování předsmluvních informací sloučením formulářů do jiného dokumentu. Navrhuje přitom, aby byly spotřebiteli zásadní informace umožňující mu porovnání úvěrů uvedeny na první straně poskytovaného dokumentu. 

Kdy očekávat změny v Česku

S ohledem na komplexnost úpravy musí členské státy zavést změny do národní legislativy nejpozději do dvou let od přijetí nové směrnice. Současně však budou mít státy ještě další půlrok (v případě malých a středních podniků dokonce rok a půl), než budou muset nová pravidla vymáhat. Lze tak očekávat, že se novými pravidly začnou dotčené subjekty řídit nejdříve dva a půl roku po vydání směrnice, přičemž na finální podobu textu nové směrnice a jeho přijetí evropskými orgány si ještě nějakou chvíli počkáme. Už teď se ale mohou věřitelé připravit na oblasti, které bude nová směrnice s největší pravděpodobností regulovat.

Nezávisle na přípravě nové směrnice je v připomínkovém řízení novela českého zákona o spotřebitelském úvěru, kterou by mělo být zavedeno nové ustanovení upravující způsob stanovení účelně vynaložených nákladů věřitele spojených s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení. Novinkou by mělo být také rozšíření množiny případů, kdy je předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení zcela zdarma, a to v případech prodeje nemovitosti, které se úvěr týká, a při vypořádání SJM, pokud se vypořádání týká nemovitosti financované daným úvěrem nebo sloužící k jeho zajištění. Účinnost této novely se navrhuje nejdříve od 1. ledna 2024.

Článek byl publikován v Advokátním deníku. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články