Justice nepřítomných

V úvodu nutno přiznat, že námět tohoto příspěvku jsem si dovolila vypůjčit z nedávno publikovaného článku jednoho z exekutorů, který si posteskl mimo jiné nad tím, že celých 24 procent dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Naopak, pouze necelá pětina lidí v exekuci se totiž zdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Více než třetina má bydliště hlášené na obecním úřadě.[1]

soudkyně Okresního soudu v Mostě

Ačkoliv nemám k dispozici přesná čísla, troufám si tvrdit, že v běžné agendě civilního soudce okresního soudu je počet „schovávajících se“ žalovaných fyzických osob ještě vyšší. Bydliště na ohlašovně, nevyzvednuté zásilky a nepřítomnost žalovaných v jednacích síních jsou ve sporech o dlužné nájemné, úhrady služeb či ze spotřebitelských úvěrů spíše pravidlem než výjimkou. Z obsahu soudních spisů v těchto věcech by nezúčastněný pozorovatel mohl nabýt přesvědčení, že většina žalovaných reálně neexistuje, emigrovala či se uchýlila do ilegality.

Realita je samozřejmě jiná a soudce v zásadě touto realitou nemusí být ani nijak znepokojen, neboť disponuje zákonným nástrojem tzv. náhradního doručení, tedy doručení bez reálného převzetí [2]. Tiše zapomenutá jsou publikovaná rozhodnutí R 47/2010 [3] či nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1143/09, podle nichž systém doručování nemá prvotně ulehčit soudům práci, a je třeba jej vykládat tak, aby byla zabezpečena práva účastníka. Soud by se podle těchto rozhodnutí měl spokojit s fikcí doručení zpravidla až po předchozím neúspěšném pátrání po pobytu účastníka.

Kolegové na Slovensku jsou povinni s účastníky hru na schovávanou hrát, protože jim to nařizuje procesní předpis [4], který přímo stanoví, že pokud se žalovanému (fyzické osobě) nepodaří doručit žalobu na adresu evidovanou v registru obyvatel, je soud povinen vykonat všechny úkony potřebné ke zjištění skutečného pobytu žalovaného.

I u nás je řada soudců, kteří aktivně žalované hledají a ve většině případů skutečně dohledají (často na adresách, které jsou známy úřadům práce, správám sociálního zabezpečení, z insolvenčního rejstříku, adresách vyplývajících z listinných důkazů). Tímto postupem je dána žalovaným šance se bránit, na uplatněný nárok reagovat či alespoň požádat o možnost splátek. Mnohdy lze takto předejít tomu, aby se žalovaný dozvěděl o existenci rozsudku až od exekutora.[1] Článek „Dlužníci se schovávají před exekutory. Čtvrtinu se nedaří dohledat“, autora Exekutorský úřad Přerov JUDr. Lukáše Jíchy, publikovaný dne 6.12. 2019 na https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/dluznici-se-schovavaji-pred-exekutory-ctvrtinu-se-nedari-dohledat

[2] Srov. § 49 a násl. občanského soudního řádu.

[3] Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 254/2009

[4] Srov. § 116 zákona 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články