Justice nepřítomných

V úvodu nutno přiznat, že námět tohoto příspěvku jsem si dovolila vypůjčit z nedávno publikovaného článku jednoho z exekutorů, který si posteskl mimo jiné nad tím, že celých 24 procent dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Naopak, pouze necelá pětina lidí v exekuci se totiž zdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Více než třetina má bydliště hlášené na obecním úřadě.[1]

soudkyně Okresního soudu v Mostě

Ačkoliv nemám k dispozici přesná čísla, troufám si tvrdit, že v běžné agendě civilního soudce okresního soudu je počet „schovávajících se“ žalovaných fyzických osob ještě vyšší. Bydliště na ohlašovně, nevyzvednuté zásilky a nepřítomnost žalovaných v jednacích síních jsou ve sporech o dlužné nájemné, úhrady služeb či ze spotřebitelských úvěrů spíše pravidlem než výjimkou. Z obsahu soudních spisů v těchto věcech by nezúčastněný pozorovatel mohl nabýt přesvědčení, že většina žalovaných reálně neexistuje, emigrovala či se uchýlila do ilegality.

Realita je samozřejmě jiná a soudce v zásadě touto realitou nemusí být ani nijak znepokojen, neboť disponuje zákonným nástrojem tzv. náhradního doručení, tedy doručení bez reálného převzetí [2]. Tiše zapomenutá jsou publikovaná rozhodnutí R 47/2010 [3] či nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1143/09, podle nichž systém doručování nemá prvotně ulehčit soudům práci, a je třeba jej vykládat tak, aby byla zabezpečena práva účastníka. Soud by se podle těchto rozhodnutí měl spokojit s fikcí doručení zpravidla až po předchozím neúspěšném pátrání po pobytu účastníka.

Kolegové na Slovensku jsou povinni s účastníky hru na schovávanou hrát, protože jim to nařizuje procesní předpis [4], který přímo stanoví, že pokud se žalovanému (fyzické osobě) nepodaří doručit žalobu na adresu evidovanou v registru obyvatel, je soud povinen vykonat všechny úkony potřebné ke zjištění skutečného pobytu žalovaného.

I u nás je řada soudců, kteří aktivně žalované hledají a ve většině případů skutečně dohledají (často na adresách, které jsou známy úřadům práce, správám sociálního zabezpečení, z insolvenčního rejstříku, adresách vyplývajících z listinných důkazů). Tímto postupem je dána žalovaným šance se bránit, na uplatněný nárok reagovat či alespoň požádat o možnost splátek. Mnohdy lze takto předejít tomu, aby se žalovaný dozvěděl o existenci rozsudku až od exekutora.[1] Článek „Dlužníci se schovávají před exekutory. Čtvrtinu se nedaří dohledat“, autora Exekutorský úřad Přerov JUDr. Lukáše Jíchy, publikovaný dne 6.12. 2019 na https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/dluznici-se-schovavaji-pred-exekutory-ctvrtinu-se-nedari-dohledat

[2] Srov. § 49 a násl. občanského soudního řádu.

[3] Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 71 Co 254/2009

[4] Srov. § 116 zákona 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Důvěra

Důvěra

Slovo o šesti písmenech, tři samohlásky, tři souhlásky, diakritika. Prosté a jednoduché. Přitom označuje něco pro každého člověka nesmírně důležitého.

Ochrana osobnosti mezi představiteli státu

Ochrana osobnosti mezi představiteli státu

Dovolím si dnes odrazit se k obecnější úvaze od zcela konkrétního soudního sporu. Měl jsem tu čest (a zároveň služební povinnost plynoucí z rozvrhu práce) předsedat senátu dovolacího soudu ve sporu vedeném na základě žaloby poslance Poslanecké sněmovny proti jinému poslanci vykonávajícímu současně funkci předsedy vlády, který jej při vystoupení ve sněmovně urazil.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu