Žádost o informace o výběrovém řízení jako zneužití práva

Poskytnutí některých informací by mohlo narušit účel výběrového řízení

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
soud rozsudek obžalovaní
Foto: Shutterstock

Letiště Praha odmítlo poskytnout podle informačního zákona informace týkající se plánovaného výběrového řízení na pronájem parkovacích míst s tím, že by žadatel získal v tomto výběrovém řízení výhodu. Žádost se týkala mj. toho, komu a za jakých podmínek letiště svá parkovací místa pronajímá v současnosti. Městský soud souhlasil, že za podáním žádosti spíše než zájem na kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, stál podnikatelský zájem, což posoudil jako zneužití práva na informace.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 332/2021-35 je však třeba výhradu zneužití práva používat velmi restriktivně a pouze tehdy, je-li zneužívající charakter žádosti o informaci jednoznačně prokázaný. Přitom lze akceptovat, že informace mohou být pro žadatele užitečné i z jiného důvodu, než je veřejná kontrola. Soud uvádí, že v praxi se lze jen někdy setkat s žadatelem, který by se rozhodl provést (abstraktní) veřejnou kontrolu nějaké instituce bez určitého utilitárního důvodu. Mnohem častější je případ, kdy žadatel žádá o informaci tehdy, kdy na základě svých předchozích zkušeností s povinným subjektem pojal jisté podezření ohledně způsobu, jakým tento subjekt realizuje svoji činnost. Tuto motivaci žadatele o informace přitom nelze bez dalšího považovat za rozpornou se smyslem práva na informace. Je přitom nepochybné, že právo na kontrolu činnosti veřejných institucí přísluší i těm osobám, které se cítí jejich postupem poškozeny, případně těm, které s danými institucemi vedou třeba i dlouhodobé spory. Informační zákon přitom žádným způsobem neupravuje možnost odmítnutí poskytnutí informace z důvodu nedovolené motivace žadatele.

Na druhou stranu informace o průběhu výběrového řízení nelze poskytovat nad rámec požadavků stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek. Poskytnutí některých informací by mohlo narušit účel výběrového řízení. Tak tomu bylo zejména u informace o dalších oslovených uchazečích. Toto však řeší § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek a není třeba aplikovat institut zneužití práva.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články