Určení konkrétní provozovny a provozovatele vyhláškou

Obec může povolit pouze jedinou provozovnu, nesmí ale jít o konkrétní provozovnu konkrétního provozovatele

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Ústavní soudci nařídili nové rozhodování v kauze obchodů s drahými kovy
Foto: Fotolia

Pokud obecně závazné vyhlášky označují konkrétní místa, musí se opírat o racionální důvody, neutrální a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace dopadá. Nevyplývá-li důvod vymezení z okolností nebo povahy věci, má obec povinnost v řízení před soudem takové racionální a neutrální důvody předestřít a obhájit.

Ve věci sp. zn. 5 As 76/2020-48 Nejvyšší správní soud potvrdil zrušení rozhodnutí ministerstva financí o odebrání povolení k provozování několika heren, jelikož rozhodnutí ministerstva vycházelo z diskriminační vyhlášky obce. Tato vyhláška totiž uváděla pouze jedinou provozovnu konkrétního provozovatele, v níž bylo možno na území obce provozovat loterie a jiné podobné hry, čímž jej zjevně zvýhodňovala. Ačkoliv v obecné rovině obec může povolit pouze jediné kasino, nesmí jít o konkrétní provozovnu konkrétního provozovatele.

Soud odmítnul právní názor, že Ministerstvo financí nemůže posuzovat zákonnost obecně závazných vyhlášek. Pokud je nezákonnost v řízení u Ministerstva financí namítána, musí se tím ministerstvo zabývat a v případě, že dojde k závěru, že vyhláška je diskriminační (nebo jinak rozporná se zákonem či ústavním pořádkem), musí podat podnět Ministerstvu vnitra, aby zahájilo její přezkum. Jelikož se tak nestalo, musel diskriminační povahu vyhlášky řešit až soud, který nebyl přesvědčen argumentací obce, že označení „Casino Happy Day“ je toliko označení místa, na kterém může provozovat kasino kdokoliv.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články