Rezignace starosty

K účinnosti rezignace starosty na mandát zastupitele

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Politická strana starosty nebyla zřejmě spokojena s výsledkem voleb, a proto po nich všichni kandidáti včetně starosty rezignovali na funkce. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva starosta oznámil, že kvůli rezignacím počet členů zastupitelstva klesnul pod 5 a nelze v zasedání pokračovat. Zbývající 4 zastupitelé se však nezalekli a zvolili si obratem nového starostu, aby ten stávající nemohl "dočasně" pokračovat ve funkci až do opakovaných voleb. Nejvyšší správní soud se pak pod sp. zn. 6 As 163/2021 zabýval otázkou, zda je takový postup v souladu se zákonem.

Soud v první řadě konstatoval, že prozatímní výkon pravomocí starosty v období ode dne voleb do zvolení nového starosty je zákonem uloženou povinností, na kterou nelze rezignovat. V druhé řadě uzavřel, že mandát člena zastupitelstva, který je starostou, zaniká pouze veřejně učiněnou rezignací na zasedání zastupitelstva obce, a to uplynutím dne, kdy se toto zasedání uskutečnilo.

Aplikováno na danou věc tak starosta jednak nemohl rezignovat s ostatními kandidáty před ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva a jednak jeho rezignace na funkci zastupitele mohla být účinná nejdříve následující den po zasedání. Počet členů zastupitelstva v den zasedání tedy pod zákonnou hranici nepoklesnul a volba nového starosty mohla proběhnout.

Celý text judikátu sp. zn. 6 As 163/2021

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články