Jednání za právnickou osobu datovou schránkou

Tam, kde zákon vyžaduje použití uznávaného elektronického podpisu, lze použít datovou schránku, jelikož podání učiněné z datové schránky osoby, pro niž byla zřízena, má stejné právní účinky, jako podání podepsané elektronickým podpisem této osoby.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
spolupracující redaktor
Datové schránky občanů
Foto: Fotolia
Tento závěr připomíná Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 27 Cdo 143/2020.

V dané věci šlo o posouzení podání ve věci zápisu právnické osoby učiněné z datové schránky jejího předsedy. Zatímco rejstříkový soud tento úkon nepřijal, Nejvyšší soud konstatoval, že v tomto případě bylo podání podepsáno fyzickou osobou, a je-li z podání zřejmé, že je činěno jménem právnické osoby, jde o podání této právnické osoby učiněné a podepsané fyzickou osobou oprávněnou jednat za dotčenou právnickou osobu. Nic nebrání tomu, aby fyzická osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, podávala elektronická podání ze své datové schránky.

Není pochyb o tom, že právnická osoba může podat v elektronické podobě návrh na zápis podle § 22 z. v. r. ze své datové schránky; podání učiněné prostřednictvím datové schránky právnické osoby bude (bez dalšího) podáním této právnické osoby. Řečené pak platí bez ohledu na to, zda osoba činící podání z datové schránky právnické osoby v souladu s § 8 odst. 3 nebo odst. 6 zákona o elektronických úkonech byla oprávněná jednat jménem této právnické osoby podle § 21 o. s. ř. (srov. R 1/2017, IV. právní věta a dále odst. 51). 

Nicméně fyzická osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby podle § 21 o. s. ř. (ve spojení s § 120 z. v. r.) může jménem právnické osoby učinit elektronické podání podle § 22 z. v. r. i ze své datové schránky ( zdatové schránky fyzické osoby podle § 8 odst. 1 zákona o elektronických úkonech). V takovém případě je podání podepsáno touto fyzickou osobou (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech); je-li přitom z podání zřejmé, že je činí jménem právnické osoby např. jako předseda jejího statutárního orgánu [§ 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř.], jde o podání této právnické osoby učiněné a podepsané fyzickou osobou oprávněnou jednat za dotčenou právnickou osobu.
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články