NSS nezrušil opatření o testování zaměstnanců

Soud zamítl dva návrhy na zrušení opatření o testování zaměstnanců na pracovišti

Vývoj judikatury v otázce platnosti užívacích právních titulů
Foto: Fotolia

Nejvyšší správní soud dnes rozsudkem ve spojené věci sp. zn. 6 Ao 2/2021 zamítl dva návrhy na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 1. března tohoto roku a jeho novel z 5. a 15. března.

Napadeným opatřením ministerstvo uložilo blíže vymezeným kategoriím zaměstnavatelů povinnost zajistit testování na pracovišti a umožnit svým zaměstnancům přístup na pracoviště pouze za podmínky, že podstoupili v posledních sedmi dnech některý z vymezených typů testu. Zaměstnanci jsou, se stanovenými výjimkami, povinni testování podstoupit.

Obdobným návrhem se Nejvyšší správní soud zabýval již 8. dubna 2021 (tisková zpráva zde). V dnes rozhodované věci neshledal soud dostatečné důvody pro to, aby se od dříve vyslovených závěrů odchýlil. Soud zopakoval, že Ministerstvo zdravotnictví má pravomoc k nařízení testování zaměstnanců, povinnost zaměstnanců podrobit se testování představuje výjimku z obecného zákonného požadavku souhlasu s provedením zdravotního úkonu, a že žádná z možných metod testování není takovým zásahem, že by to mohlo být důvodem ke zrušení testování zaměstnanců. Soud opětovně neshledal ani nedostatek přiměřenosti opatření.

Jak dnes zaznělo při vyhlášení rozsudku, „navrhovatelé nevznesli takové argumenty, ani nenavrhli takové důkazy, kterými by vyvrátili, že antigenní testy mohou pomoci nalézt nakažené jedince a následným omezením jejich kontaktů alespoň zpomalit šíření koronaviru, tedy fungovat jako jakési hrubé síto.“

Soud neshledal důvodnou ani námitku nedostatku odůvodnění napadeného opatření.

„Přesto jsme měli za potřebné důrazně doporučit ministerstvu zdravotnictví, aby zejména při změnách opatření věnovalo odůvodňování a vysvětlování svých opatření větší pozornost, a to i z toho pohledu, zda nadále trvají důvody pro jejich další platnost“, dodal předseda senátu Filip Dienstbier.

Dnešní rozhodnutí není v rozporu s rozsudkem ze dne 14. dubna 2021 (tisková zpráva zde), jímž jiný senát Nejvyššího správního soudu konstatoval nezákonnost souvisejícího opatření, které však stanovovalo jiné povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při testování.


Převzato z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články