Steam porušil právo EU

Zeměpisné blokování aktivačních klíčů na počítačové hry je neslučitelné s vnitřním trhem EU

Foto: Fotolia

Provozovatel platformy Steam, společnost Valve, a pět vydavatelů počítačových her tím, že se dvoustranně dohodli na zeměpisném blokování, protiprávně omezili přeshraniční prodej některých počítačových her kompatibilních s touto platformou

Poté, co Komise obdržela informace o zeměpisném blokování některých počítačových her na platformě Steam z důvodu zeměpisné polohy uživatelů, zahájila šetření. Rozhodnutími ze dne 20. ledna 2021 konstatovala, že provozovatel platformy společnost Valve a pět vydavatelů her, a sice společnosti Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax, porušili unijní právo v oblasti hospodářské soutěže.

Komise vytýkala společnosti Valve a pěti jmenovaným vydavatelům, že se účastnili souboru protisoutěžních dohod nebo jednání ve vzájemné shodě. Jejich cílem bylo omezit přeshraniční prodej některých počítačových her kompatibilních s platformou Steam zavedením funkcí územní kontroly v různých obdobích mezi roky 2010 a 2015, a to zejména v pobaltských zemích, jakož i v některých zemích střední a východní Evropy.

Společnost Valve podala žalobu k Tribunálu Evropské unie, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí, které se jí týkalo.

Ve svém dnešním rozsudku Tribunál žalobu zamítl.

Tribunál konstatoval, že Komise právně dostačujícím způsobem prokázala existenci dohody nebo jednání ve vzájemné shodě mezi společností Valve a každým z pěti vydavatelů, jejichž cílem bylo omezit paralelní dovozy pomocí zeměpisné blokace klíčů umožňujících aktivovat a případně používat dotčené hry na platformě Steam. Cílem tohoto zeměpisného blokování bylo zabránit tomu, aby hry distribuované v některých zemích za nízké ceny kupovali distributoři nebo uživatelé nacházející se v jiných zemích, kde jsou ceny mnohem vyšší.

Příslušné zeměpisné blokování tedy nesledovalo cíl ochrany autorských práv vydavatelů počítačových her, ale bylo použito za účelem odstranění paralelních dovozů těchto her a ochrany vysoké úrovně poplatků vybíraných vydavateli či marží dosahovaných společností Valve.

V odpovědi na vícero argumentů předložených společností Valve se Tribunál rovněž vyjádřil ke vztahu mezi unijním právem v oblasti hospodářské soutěže a autorským právem. Zejména připomněl, že cílem autorského práva je pouze zajistit majitelům dotčených práv možnost obchodně využívat uvádění předmětů ochrany do oběhu nebo jejich zpřístupňování poskytnutím licencí za úplatu. Nezaručuje jim však možnost požadovat nejvyšší možnou odměnu ani jednat způsobem, který by vedl k umělým cenovým rozdílům mezi rozdělenými vnitrostátními trhy. Takové rozdělení a umělý cenový rozdíl, který je jeho výsledkem, jsou totiž neslučitelné s dotvořením vnitřního trhu.

Kromě toho společnost Valve nemohla zpochybnit celkové posouzení dostatečného stupně škodlivosti příslušného koluzivního jednání pro hospodářskou soutěž kvalifikovaného jako omezení z hlediska účelu, když se dovolávala údajných prosoutěžních účinků dotčeného zeměpisného blokování.


Převzato z tiskové zprávy Evropského soudního dvora

Celý text rozsudku ve věci T-172/21


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články