Objektivní odpovědnost pořadatele zájezdu

Cestující, jejichž zájezd byl negativně ovlivněn opatřeními zavedenými za účelem boje proti pandemii covidu-19, mohou mít nárok na slevu z ceny zájezdu

Poukazy na zájezdy, lex voucher
Foto: Fotolia

Směrnice o souborných službách pro cesty zakotvuje objektivní odpovědnost pořadatele

Dva cestující si zakoupili u německého pořadatele zájezdů dvoutýdenní zájezd na Gran Canarii od 13. března 2020. Tito cestující požadují slevu ve výši 70 % z důvodu omezení, která byla zavedena na tomto ostrově dne 15. března 2020 za účelem boje proti šíření pandemii covidu-19, a z důvodu jejich předčasného návratu. Došlo totiž k uzavření pláží a byl vyhlášen zákaz vycházení, takže cestující směli opustit svůj hotelový pokoj pouze za účelem stravování. Přístup do bazénů a k lehátkům byl zakázán a zábavní program byl zrušen. Dne 18. března 2020 byli oba cestující informováni o tom, že musejí být připraveni ostrov kdykoli opustit, a o dva dny později se museli vrátit do Německa.

Pořadatel jim tuto slevu z ceny zájezdu odmítl poskytnout, neboť měl za to, že nemůže nést odpovědnost za to, co je „obecným životním rizikem“. V návaznosti na toto odmítnutí podali uvedení cestující vůči pořadateli žalobu k německým soudům.

Zemský soud Mnichov I, který o věci rozhoduje ve druhém stupni, požádal Soudní dvůr o výklad směrnice o souborných službách pro cesty. Tato směrnice stanoví nárok cestujícího na přiměřenou slevu za dobu neplnění smluvních podmínek v rámci poskytovaných služeb, ledaže pořadatel prokáže, že lze toto neplnění přičíst cestujícímu. Rozsudkem z dnešního dne Soudní dvůr odpověděl, že cestující má nárok na slevu z ceny zájezdu, pokud je neplnění smluvních podmínek v rámci cestovních služeb, které jsou součástí jeho zájezdu, způsobeno omezeními, která byla zavedena v jeho cestovní destinaci za účelem boje proti šíření takové infekční choroby, jako je covid-19.

Příčina neplnění smluvních podmínek, a zejména jeho přičitatelnost tomuto pořadateli, je totiž irelevantní, neboť směrnice, pokud jde o nárok na slevu, stanoví objektivní odpovědnost pořadatele. Této odpovědnosti se může zprostit, pouze pokud je neplnění smluvních podmínek poskytování cestovních služeb nebo jejich vadné plnění přičitatelné cestujícímu, k čemuž v daném případě nedošlo. Naopak nezáleží na tom, že taková omezení, jako jsou omezení, která byla zavedena za této situace, byla zavedena rovněž v místě bydliště cestujícího a v dalších zemích z důvodu celosvětového šíření pandemie covidu-19.

Aby byla sleva přiměřená, musí být stanovena s ohledem na služby, které jsou zahrnuty v daném zájezdu, a musí odpovídat hodnotě služeb, u nichž bylo konstatováno neplnění smluvních podmínek.

Soudní dvůr upřesnil, že povinnosti pořadatele vyplývající ze smlouvy o souborných službách pro cesty zahrnují nejen ty, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale rovněž povinnosti, které s nimi souvisejí, jež vyplývají z účelu této smlouvy.

Bude na Zemském soudu Mnichov I, aby na základě služeb, které měl dotyčný pořadatel poskytnout podle smlouvy, posoudil, zda zejména uzavření bazénů daného hotelu, neexistence zábavního programu v tomto hotelu, jakož i nemožnost vstoupit na pláže na Gran Canarii a poznat tento ostrov v návaznosti na přijetí opatření španělskými orgány za účelem boje proti šíření covidu-19 mohou představovat neplnění nebo vadné plnění této smlouvy tímto pořadatelem.

Po provedení tohoto posouzení sleva z ceny uvedeného zájezdu musí odpovídat hodnotě cestovních služeb, u nichž došlo k neplnění smluvních podmínek.


Převzato z tiskové zprávy Evropského soudního dvora

Celý text judikátu C-396/21

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články