Korporátní dluhopisy jako nástroj překlenutí výpadku příjmů

Měli jste fungující podnikání, ale koronavirus Vám udělal čáru přes rozpočet? Museli jste odložit plánované investice, nebo se Vám dokonce nedostává prostředků na běžný provoz a údržbu? Řešením může být emise korporátních dluhopisů.

advokátní koncipient, Frank Bold Advokáti s.r.o.


Jak to funguje?

Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky (jmenovité hodnoty dluhopisu) a úrokového výnosu. Společnost, která potřebuje získat finanční prostředky (emitent), vydá dluhopisy a nabídne je ke koupi (úpisu) investorům. Investoři, kteří si dluhopisy koupí a poskytnou tak emitentovi finance potřebné pro jeho podnikatelský záměr, mají vůči emitentovi právo na výplatu pravidelného úrokového výnosu (obvykle mezi 5 až 9 %). Ten se vyplácí zpravidla několikrát ročně. Po stanovené době, kterou při vydání dluhopisů určí emitent dle svých potřeb (např. po 3 letech), vrátí emitent investorům zpět částku, kterou od nich při úpisu dluhopisů obdržel.

Vztah mezi emitentem a investorem se řídí emisními podmínkami sestavenými emitentem před spuštěním emise. Dluhopisy lze považovat za velmi flexibilní investiční nástroj, kdy v rámci jedné emise lze vydat více druhů dluhopisů s různými parametry. Dluhopisy je možné zajistit zástavním právem nebo ručitelským prohlášením a tím zvýšit jejich atraktivitu pro potenciální investory.

Korporátní dluhopisy se většinou používají k financování projektů s dlouhodobější návratností investice. Menší (tzv. podlimitní) emise dluhopisů do 1.000.000 EUR (tedy cca 26.000.000 Kč) nepodléhají schvalovacímu procesu České národní banky a nezkoumá se jejich účel. Je tedy možné je využít právě i k překlenutí výpadku příjmů způsobenému např. současnou koronavirovou situací. U podlimitních emisí zákon nijak neomezuje nabízení dluhopisů, je tedy možné je nabídnout neomezenému počtu osob. Potenciálními investory tak mohou být jak obchodní partneři emitenta, tak jeho klienti či zcela náhodní investoři.

Příklad

Společnost ABC s.r.o., která se zabývá obráběním kovů, dlouhodobě plánovala nákup nového CNC stroje, od kterého si slibovala možnost obrábění s větší přesností, které jí umožní získat nové klienty a uspokojit požadavky stávajících klientů, které musela zajišťovat subdodavatelsky. Prostředky vyčleněné na nákup stroje zčásti padly na provozní výdaje v době snížené poptávky během pandemie koronaviru. Společnost by přesto ráda investici učinila. Vydá proto dluhopisy v objemu 10.000.000 Kč s dobou splatnosti 5 let, úrokovým výnosem 7 % p.a. vyplácením dvakrát ročně a jmenovitou hodnotou dluhopisu 20.000 Kč. 

Dluhopisy potom nabídne svým obchodním partnerům i klientům a rovněž je bude inzerovat na webu. Menší investoři si koupí jeden dluhopis, větší si jich koupí třeba 30. Za získané finanční prostředky společnost ABC s.r.o. nakoupí požadovaný CNC stroj a rozšíří portfolio svých služeb o nové, přesnější obrábění, které jí přinese nové zakázky a vyšší zisk. Dvakrát ročně bude vyplácet investorům úrok a po 5 letech jim vrátí jmenovitou hodnotu dluhopisů, které vlastní.

Výhody dluhopisového financování oproti klasickému úvěru

  • větší flexibilita (např. možnost předčasného splacení dluhopisu)
  • možnost nastavit podmínky dluhopisů dle potřeb emitenta (splatnost, úrok, další podmínky)
  • často nižší úroková sazba než u podnikatelských úvěrů (5-9 %)
  • možnost nabídnout investorům budoucí vstup do společnosti


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu