Následné kontrolní hlášení – změny od 1. 1. 2023

Novelou zákona č, 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, která je účinná od 1. 1. 2023, došlo ke změnám v oblasti kontrolního hlášení. Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání, se novelou nemění.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Daně, účetnictví, daň z příjmů.
Foto: Fotolia

Změna se týká oblasti výzev k podání kontrolního hlášení.

Prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu správce daně

Zjistí-li správce daně nesrovnalosti údajů v podaném kontrolním hlášení, zasílá výzvu k podání následného kontrolního hlášení, ve kterém plátce podané údaje potvrdí nebo opraví.

Do 31. 12. 2022 byla lhůta pro podání tohoto následného KH 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

Od 1. 1. 2023 je lhůta stejná pouze v případech, že výzva není doručována do datové schránky.

Pokud je výzva k podání následného kontrolního hlášení od 1. 1. 2023 doručena do datové schránky, je lhůta prodloužena na 17 kalendářních dnů od dodání této výzvy do datové schránky.

Lhůta pro odpověď na výzvu doručené do datové schránky končí nezávisle na tom, kdy je zpráva z datové schránky vyzvednuta neboli doručena. Tzn. výzva je považována za doručenou dnem dodání do datové schránky příjemce bez ohledu na „otevření a přijetí datové zprávy“. Dodáním se rozumí zpřístupnění datové zprávy v datové schránce, tedy okamžik, kdy je možné zprávu zobrazit.

Sankce za nepodané kontrolní hlášení

Pokud plátce na výzvu k podání následného kontrolního hlášení v zákonné lhůtě nereaguje, může správce daně vyměřit pokutu ve výši 30 000,- Kč/případně v poloviční výši, a to i v případě, že plátce podá kontrolní hlášení správně, ale opožděně potvrdí správnost údajů uvedených v řádném kontrolním hlášení.

Pokud plátce od 1. 1. 2023 kontrolní hlášení nepodá a je finančním úřadem vyzván k jeho podání, platí i v roce 2023 lhůta podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. (Pozdní podání je pokutováno částkou 10 000,- Kč, popř. pokutou v poloviční výši.) Tato povinnost platí i v případě, že plátce nemá povinnost podat kontrolní hlášení, ale je správcem daně vyzván k podání. V takovém případě může (jak je již praktikováno) reagovat rychlou odpovědí na obdrženou výzvu k podání volbou „Nemám povinnost podat KH“

Pokud není kontrolní hlášení podáno ani v náhradní lhůtě, je pokuta ve výši 50 000,- Kč, popř. v poloviční výši.

Novela zákona od 1. 1. 2023 zavedla poloviční výše pokut, pokud je plátce fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka – fyzickou osobu a pro právnické osoby, které mají čtvrtletní zdaňovací období.

Ke změnám dochází také v oblasti promíjení pokut – viz pokyn GFŘ D-29 .

Od 1. 1. 2023 nevzniká povinnost uhradit některé pokuty (1 000,- Kč – opožděné podání KH bez výzvy správce daně a 10 000,- Kč nebo poloviční výše – podání KH v náhradní lhůtě na výzvu správce daně ), pokud se jedná o první prodlení v daném kalendářním roce. Jedná se o automatické prominutí, tj. není nutné žádat správce daně. Pokud je i v takovém případě platební výměr vystaven, je důležité co nejdříve projednat další postup se správcem daně.

Informace ke změnám v kontrolním hlášení jsou dostupné na stránkách Finanční správy zde.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články