Výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 8/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
digitalizace vláda
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla vydána Digitální a informační agenturou v intencích zákona č. 12/ /2020 Sb., o právu na digitální služby. Důvodová zpráva přibližuje, že minimální limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování bude vždy vypočten v závislosti na počtu prokazujících se mobilní aplikací pro prokazování.

Deklarovaným účelem nové právní úpravy je, dle důvodové zprávy, dosažení stavu, kdy minimální limity pojistného plnění sjednaného žadatelem o akreditaci (tj. osobou, která si požádala o udělení akreditace pro poskytování mobilní aplikace pro prokazování), respektive osobou, které byla udělena akreditace pro poskytování mobilní aplikace pro prokazování, budou maximálně odrážet výši možné škody způsobené při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ta může vzniknout zainteresovaným stranám, tedy zejména osobám, které používají mobilní aplikaci pro prokazování, jejímž prostřednictvím prokazují totožnost nebo jinou skutečnost, v případě chybného ztotožnění či chybného prokázání jiné skutečnosti. Škoda při poskytování mobilní aplikace pro prokazování však může rovněž vzniknout například v důsledku zneužití osobních údajů vedených v rámci mobilní aplikace pro prokazování (například únikem osobních údajů o prokazujících).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články