Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 345/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 5 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na přímo použitelné evropské prováděcí nařízení 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek, nově upravuje formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek (aktuálně jde o výše uvedené prováděcí nařízení), způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů, podmínky přijetí formulářů k uveřejnění, postup při úpravách údajů ve formulářích, přístup k uveřejněným formulářům, způsob doručování formulářů, postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek, přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele, metadata údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času, postup při změně profilu zadavatele, strukturu strojově čitelného formátu, a nakonec strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, jež byla s účinností nové vyhlášky zrušena. K této rekodifikaci přitom došlo z důvodu nutnosti implementace výše zmíněného evropského prováděcího nařízení 2019/1780.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články