Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Ve sbírce zákonů byla publikována pod č. 79/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
senát energie zákon
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Energetickým regulačním úřadem v intencích zákona o podporovaných zdrojích energie v podrobnostech nově upravuje technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu, výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů, dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny, rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla, a nakonec způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

ERÚ novou vyhláškou nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech publikovanou pod č. 296/2015 Sb. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Důvodová zpráva přibližuje, že zákon o podporovaných zdrojích energie zmocnil Energetický regulační úřad již od roku 2012 stanovit technicko-ekonomické parametry pro stanovení provozní podpory jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie. Od počátku tohoto roku je pak účinná jeho novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 382/2021 Sb., jíž se opětovně mění rozsah provozních podpor, pro které může ERÚ stanovit provozní podporu cenovým rozhodnutím. Z toho důvodu bylo nutné nově na podzákonné úrovni vymezit klíčové vstupy pro stanovení výše provozní podpory. Vzhledem k rozsahu změn, jež zákon č. 382/2021 Sb. přinesl a které by bylo nutné v dosavadní vyhlášce o technicko-ekonomických parametrech realizovat, ERÚ vyhodnotil, že bude vhodnější přistoupit k přípravě vyhlášky zcela nové.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články