Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 130/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo pro místní rozvoj jí v intencích § 30 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., stanovuje pověřené obecní úřady a obecní úřady, které jsou obecním stavebním úřadem, a správní obvody obecních stavebních úřadů. Jde o nový prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu, jenž má vycházet z dosud existujícího rozvržení stavebních úřadů v území. 

Důvodová zpráva uvádí, že má nová vyhláška přispět k právní jistotě stavebníků a dalších aktérů stavebního práva, neboť soustava obecních stavebních úřadů bude stanovena transparentně a jasně s vymezením konkrétních správních obvodů každého stavebního úřadu. Doposud totiž žádný právní předpis výčet konkrétních stavebních úřadů neupravoval. 

Vyhláška má umožnit pružně reagovat na konkrétní potřeby vzniku či zrušení stavebního úřadu v konkrétním území s ohledem na stávající a budoucí objem výstavby, když stanovení obecního stavebního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu jeho správního obvodu, bude podle § 30 odst. 4 stavebního zákona možné provést vždy k počátku kalendářního roku. 

Deklarovaným cílem ministerstva bylo stanovit správní obvody tak, aby byly maximálně odstraněny dosavadní územní nesoulady ve správních obvodech obecních stavebních úřadů ve vztahu ke správním obvodům obcí s rozšířenou působností.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články