Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod

Dnem 21. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 13/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zemědělství v intencích zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených kojeneckých vodách a balených pitných vodách, způsob úpravy popsaných balených vod, a nakonec požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení těchto balených vod.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely. 

Je přitom projevem transpozice trojice evropských směrnic, a sice směrnice 2009/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod, směrnice 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod, a směrnice 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Navazuje rovněž na přímo aplikovatelná evropská nařízení, a to konkrétně na nařízení 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení 852/2004 hygieně potravin a nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Důvodová zpráva za hlavní důvody rekodifikace této právní úpravy označuje, vedle zohlednění výše uvedené evropské legislativy, potřebu zpřesnit označování balených vod a upravit limity pesticidních látek a mikrobiologických požadavků na jakost balených vod, především pak požadavků na počet kolonií bakterií.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články