Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 213/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Šimpanz, chov zvířat
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zemědělství v intencích zákona na ochranu zvířat proti týrání upravuje podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů. 

Nevztahuje se však na pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat, zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a zároveň umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem, zvířata chovaná za účelem provádění drezúry v souladu s právním předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat (aktuálně vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat), ani na rysa ostrovida, vlka obecného nebo medvěda hnědého, pokud se jedná o handicapovaná zvířata chovaná v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu handicapovaných zvířat při chovu (aktuálně vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu). 

Důvodová zpráva vysvětluje, že cílem ministerstva bylo naplnit prostřednictvím vyhlášky nové zákonné zmocnění obsažené v § 14c odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež bylo do něj vloženo novelizačním zákonem č. 501/2020 Sb. Byla připravena ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byli, kromě zástupců Ministerstva zemědělství, rovněž zástupci předních odborníků na chov předmětných druhů zvířat. Jednalo se především o zástupce licencovaných zoologických zahrad a členů EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), kteří mají dlouholeté zkušenosti s řádnými podmínkami chovu vybraných druhů šelem a lidoopů. Deklarovaným cílem přitom nebylo vytvořit chovatelský manuál, ale stanovit v nezbytné a potřebné míře výše specifikované podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení, a požadavky na pomůcky, krmení a napájení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články