Novely zákonů v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 323/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně novelizuje zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, krizový zákon a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, a to dohromady ve více než dvou desítkách změnových bodů.

Důvodová zpráva k okolnostem jejího přijetí popisuje, že průběh krizové situace vyvolané onemocněním COVID-19 odhalil nedostatky v zásobování věcnými prostředky určenými k řešení krizových stavů a s tím související oblasti krizového plánování; zejména se mělo ukázat, že globální krizová situace může vést k narušení fungování zásobovacích řetězců založených na výrobě mimo Evropskou unii a v některých případech dokonce k narušení pohybu zboží v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Zákonodárce vyhodnotil, že pro zajištění materiálních předpokladů řešení takových krizových situací je nezbytné zajistit účelné podmínky precizního plánování s cílem vytvořit a udržovat strategické komodity nutné ke zvládnutí krize. To se mělo potvrdit rovněž probíhající krizí v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině.

Na základě popsaných praktických zkušeností bylo tedy vyhodnoceno, že je dosavadní právní úprava nedostatečná, nepružná a dostatečně nereflektuje aktuální rizika. Situace, kdy vláda, která rozhoduje o bezpečnostních otázkách České republiky, volí strategie k zajištění bezpečnosti státu či ochraně veřejného zdraví a podle zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy má rozhodovat o použití státních hmotných rezerv či opatření systému hospodářské mobilizace, ale přitom nemá zákonem stanovenu povinnost projednávat stav státních hmotných rezerv, byl vyhodnocen jako nikoliv optimální. Zkušenosti měly poukázat na to, že zapojení vlády i do tohoto procesu je klíčovým předpokladem pro zvládání obdobných situací, neboť vláda musí být informována o stavu státních hmotných rezerv, a tedy musí o nich aktivně jednat a plán na zásobování strategickými komoditami schvalovat, neboť jedině tak může následně efektivně a správně rozhodovat o jejich použití. Až doposud byli jednotliví členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů vázáni povinností zasílat podklady pro vytváření státních hmotných rezerv pouze na základě usnesení vlády, zákonný podklad pro výkon takové povinnosti však prozatím v českém právním řádu chyběl. 

Deklarovaným účelem změn tak je vytvořit systém flexibilního a komplexně provázaného systému plánování pro řešení krizových stavů. Pravidelně aktualizované plány mají následně umožnit včasnou a adekvátní reakci na vznik krizových stavů a přijetí adekvátních a efektivních opatření. Povinnost vlády pravidelně projednávat a schvalovat Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv má zajistit, aby byly plány pro vytváření strategických komodit pravidelně aktualizovány a aby docházelo k průběžné kontrole jejich souladu s jednotlivými krizovými a obrannými plány.

Primárním cílem zákonodárce tedy bylo vytvořit systém, který je schopen na základě minulých zkušeností flexibilně a komplexně připravovat Českou republiku na potenciální budoucí krizové stavy. Dalším cílem pak bylo vytvořit podmínky pro zcela nový způsob pořizování státních hmotných rezerv, a to formou jejich rezervace u vlastníka těchto věcí nebo zvířat.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články