Novela zákonů o spotřebních daních a o DPH

Dne 26. 4. 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 93/2022 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Změny v DPH a spotřebních daních
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele měnící první z uvedených zákonů ve více než třech desítkách změnových bodů a druhý v bezmála desítce vysvětluje, že její přijetí bylo nezbytné za účelem splnění povinnosti České republiky provést implementaci nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a osvobození od daně a navazující úpravu vztahující se na společné obranné úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Konkrétně jde o směrnici 2020/1151, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (tzv. „alkoholová směrnice“), o směrnici 2019/2235, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o společné obranné úsilí v rámci Evropské unie (tzv. „směrnice o společném obranném úsilí“), a nakonec o směrnici 2021/1159, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID 19.

V rámci transpozice alkoholové směrnice mají být v zákoně o spotřebních daních upravena zejména ustanovení týkající se výpočtu stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, aromata). Pokud jde o transpozici směrnice o společném obranném úsilí, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o spotřebních daních má dojít k rozšíření stávajících ustanovení upravujících režim pro ozbrojené síly Severoatlantické smlouvy a Partnerství pro mír o ozbrojené síly členského státu, které se podílí na obranném úsilí vynakládaném na provádění SOBP EU. V rámci transpozice směrnice 2021/1159 pak má být zejména rozšířeno osvobození od daně tak, aby při nákupu zboží (ať již z jiného členského státu, ze třetí země nebo v rámci tuzemska) nebo při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku bylo toto umožněno Evropské komisi nebo agentuře nebo dalším subjektům založeným podle práva Evropské unie, čímž by mělo dojít k odstranění daně z přidané hodnoty jako nákladového faktoru pro programy Evropské unie, které jsou koncipovány jako pomoc členským státům.

Své účinnosti zákon nabyl, ovšem s celou řadou výjimek, dnem 27. 4. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články