Novela zákona o silniční dopravě

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyl (s výjimkou některých ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 217/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kamion, dálnice
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Deklarovaným cílem této rozsáhlé novely měnící zákon o silniční dopravě ve více než stovce změnových bodů je zajistit na zákonné úrovni implementaci celé řady předpisů Evropské unie. Jde především o předpisy, které tvoří součást tzv. balíčku mobility, tedy konkrétně o nařízení 2020/1054, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů, o nařízení 2020/1055, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, či o směrnici 2020/1057, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU. S ohledem na to, že výše uvedené unijní právní předpisy mění několik právních předpisů Evropské unie, které jsou již v českém právním řádu implementovány, přičemž bylo potřeba adaptaci vnitrostátního právního řádu na tyto předpisy též dílčím způsobem upravit, zasahuje zákon i do dalších ustanovení, která tyto předpisy vnitrostátně provádějí.

Důvodová zpráva přibližuje, že změny, jež novela přináší, se dotýkají zejména provozování mezinárodní silniční dopravy a kabotáže vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, vysílání řidičů dopravci usazenými v jiných členských státech Evropské unie a v třetích zemích, kontroly dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích, dočasných výjimek z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech, přeshraniční spolupráce v oblasti kontroly usazení dopravců a v oblasti dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech či postihu objednatelů přepravy, jsou však rovněž projevem implementace dalších dílčích požadavků vyplývajících z předpisů Evropské unie a výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, stejně tak jako snahy o snižování administrativní zátěže adresátů právní úpravy a o promítnutí dílčích požadavků z aplikační praxe. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články