Novela zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení

Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon, jehož účelem je další zmírnění dopadů epidemie koronaviru na některé osoby účastnící se soudního řízení.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně šlo o pod č. 155/2021 Sb. publikovaný zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodová zpráva popisuje, že zatímco první z novelizovaných zákonů upravoval s účinností k 1. 4. 2021 tzv. chráněný účet, který bude zřizován v souvislosti s výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, druhý stanovil, že se jednak s výjimkami v zákoně stanovenými do 31. 1. 2021 neprovádí výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých věcí, jednak se do 28. 2. 2021 zákazy adresované povinnému týkající se nakládání s peněžními prostředky na účtu postiženém výkonem rozhodnutí nevztahují na peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Zákonodárce nyní, právě publikovanou novelou, reaguje na další vývoj v těchto oblastech. 

U první z uvedených novel vysvětluje, že z důvodu určitých technických změn, jež příprava na zavedení chráněného účtu na straně bankovního sektoru vyžaduje, bylo nutné posunout účinnost této novely z již zmíněného 1. 4. 2021 o tři měsíce, tedy na 1. 7. 2021. V případě novelizačního zákona č. 191/2020 Sb. pak původně šlo o reakci zákonodárce na aktuální pandemickou situaci spočívající, mimo dalšího, v tom, že se po stanovenou dobu neměly provádět výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí a povinný měl z postiženého účtu nárok na peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima. Opatření byla tehdy přijímána s tím, že se situace v ekonomice po minulých epidemiologických vlnách uklidní, proto měla pouze omezenou časovou platnost. Nákaza se však v České republice začala opět výrazně šířit, což s sebou přineslo další nezbytné restrikce a omezení na vybrané ekonomické oblasti opět tvrdě dopadající. Proto zákonodárce přistoupil k dalším dílčím změnám majícím umožnit na takový ne zcela očekávaný vývoj v již zahájených exekučních řízeních reagovat.

Své účinnosti právě publikovaný zákon nabyl dnem 31. 3. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu