Novela zákona o námořní plavbě

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 90/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Námořní loď
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Hlavním deklarovaným cílem této novelizace o bezmála pěti desítkách změnových bodů je provedení transpozice evropské směrnice 2019/883 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, a dále směrnice 2019/1159, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků, do českého právního řádu. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že smyslem první skupiny změn týkajících se ochrany před znečištěním, předávání odpadu z lodi přístavním zařízením a související notifikační povinnosti, je zamezit znečišťování mořského prostředí vypouštěním škodlivých látek nebo odpadních vod obsahujících takové látky do moře. V prvé řadě se tak do zákona o námořní plavbě doplňuje primární povinnost ukládající veliteli námořního plavidla (tedy námořní obchodní lodi, ale i námořní jachty) zajistit předání odpadu nacházejícího se na jeho palubě přístavnímu zařízení pro příjem odpadu, a to před opuštěním přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Je vymezeno několik výjimek, které umožňují předání

odpadu z lodi až v následujícím přístavu určení. Ty se týkají zejména krátkodobých zastávek, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo situací, kdy má loď dostatečnou kapacitu pro skladování odpadu na lodi.

Pokud jde o změny stran výcviku a kvalifikace námořníků, uznávání průkazů způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti, hlavní novum má spočívat (zjednodušeně řečeno) v automatické akceptaci průkazů způsobilosti vydávaných v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru členům posádky na jiné než velitelské nebo důstojnické úrovni.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články