Novela vyhlášky stanovící podrobnosti označování zvířat a jejich evidence

Dnem 1. 6. 2023 své účinnosti nabývá (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 130/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o více než stovce změnových bodů přibližuje, že byla připravena především za účelem uvedení novelizované vyhlášky do souladu s evropským nařízením 2016/429 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) a dalšími předpisy Evropské unie, které byly vydány k jeho provedení. Cílem bylo rovněž uvést ji do souladu s novým zněním ustanovení plemenářského a veterinárního zákona, jež byla novelizována zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 246/2022 Sb. V důsledku toho má konkrétně dojít například k promítnutí pojmu „koňovitý“, k nahrazení pojmu „shromažďovací středisko“ pojmem „zařízení pro svody kopytníků a zařízení pro svody drůbeže“, k zavedení evidence králíků určených pro porážky na jatkách či k zavedení nové povinnosti evidovat a individuálně označovat jelenovité a velbloudovité. Zařazeny byly rovněž změny, jejich potřeba vyplynula z poznatků dosavadní aplikační praxe.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články