Novela vyhlášky o zájmovém vzdělávání

Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 218/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Přináší nové znění přílohy vyhlášky vymezující maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy stručně vysvětluje, že novelou vyhovuje potřebě stanovit pravidlo pro výpočet rozsahu pedagogické práce pro velké školní družiny, neboť dosavadní právní úprava umožňovala financovat pedagogickou práci pouze ve školních družinách s maximálním počtem 21 oddělení. V důsledku přibývajícího počtu žáků však nyní vznikají i družiny větší.

Deklarovaným účelem novely tedy je stanovit doplňující pravidlo pro výpočet rozsahu pedagogické práce pro velké školní družiny s více než 21 odděleními.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články