Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Dnem 1. 4. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 5/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely o více než třech desítkách změnových bodů přibližuje, že úpravy, jež přináší, vycházejí zejména z potřeby provést energetickým zákonem nově ustanovené zmocnění týkající se aspektu přeshraničního uskladňování plynu. Dále pak mají být upravena ta ustanovení vyhlášky, která jsou nefunkční nebo nejednoznačná. 

Popisuje, že novelizací energetického zákona zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98a odst. 2 písm. i) bodě 15, na jehož základě je uložena Energetickému regulačnímu úřadu povinnost stanovit vyhláškou pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu. V kontextu plánovaného připojení zásobníku plynu k české přepravní plynárenské soustavě došlo k úpravě nadřazené legislativy, a to takovým způsobem, aby byly podzákonným předpisem stanoveny podmínky fungování tohoto typu zásobníku. Úprava definuje samotný koncept přeshraničního uskladňování a podmínky pro využití služby, která umožní předání plynu z České republiky do zahraničí a opačně za splnění předem vymezených podmínek a v daném rozsahu. Stěžejní část úpravy přitom spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy. Má se přitom zaměřovat striktně na regulaci českého vstupně-výstupního systému tak, aby vyhláška svým zněním nebránila realizaci obchodních činností provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k plynárenské soustavě sousedního členského státu, potažmo fungování trhu s plynem, tedy vyhláška nemá zasahovat do procesů, které jsou realizovány pouze na zahraniční „straně zásobníku plynu“.

Další úpravy mají vycházet z podnětů účastníků trhu s plynem, případně gestorů souvisejících prováděcích právních předpisů v plynárenství, když zahrnují zejména úpravu sjednocení marného uplynutí lhůty při přerušení a ukončení dodávky plynu; dochází rovněž k dílčím úpravám v oblasti uskladnění stran revize pravidel pro krácení skladovací kapacity a doplnění legislativně definovaného rozsahu technických jednotek při definici objemu nabízené skladovací kapacity v aukci. 

Další skupinou jsou pak změny reagující na podněty gestora vyhlášky týkající se zejména úprav zaměřených na zjednodušení či zpřehlednění textu vyhlášky a další legislativně technické úpravy pro oblast nominací a renominací, postupů OTE pro zveřejnění EIC kódů při rychlé změně dodavatele, pravidel souvisejících s uskladňováním plynu a obchodního vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články