Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Dnem 31. 1. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 11/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lékař, pacient, zdravotní služby.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví k této krátké novele o pětici změnových bodů přibližuje, že byla zpracována v rámci potřeby reflektovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovanou elektronizaci jednotného systému přihlašování ke střednímu vzdělávání, respektive jednotný systém elektronických přihlášek na střední školy. Tato změna totiž dopadá rovněž do resortu zdravotnictví, a to zejména v souvislosti s vydáváním lékařských posudků o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

Důvodová zpráva popisuje, že identifikační údaje školy, jejichž uvedení na lékařském posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání bylo doposud vyžadováno, by se v novém systému elektronického podávání přihlášek stalo pouze důvodem zvýšené administrativní zátěže na straně žáků, středních škol i lékařů vystavujících příslušné posudky. 

Dochází tedy především, vedle dalšího, ke zrušení dosavadního § 17 odst. 1 písm. a) novelizované vyhlášky týkajícího se povinnosti uvádět mezi náležitostmi lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání také identifikační údaje školy. Jak již bylo nastíněno výše, tento krok má v praxi znamenat snížení administrativní zátěže na straně žáků, středních škol i lékařů příslušné posudky vystavujících. Odstranění popsaného požadavku má vést ke zjednodušení celého procesu a usnadnit naplňování dalších kritérií podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články