Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ve Sbírce zákonů byla v tomto měsíci publikována pod č. 78/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Zdravotnický odpad
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí k této krátké novele o dvojici změnových bodů stručně vysvětluje, že byla připravena za účelem řešení naléhavé situace vzniklé při nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Důvodová zpráva přibližuje, že ve zdravotnictví a veterinární péči vznikají určité (legislativně vymezené) odpady, které je od srpna minulého roku zakázáno ukládat na skládku. Jde o odpady vznikající například v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních, ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, či mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, stejně tak jako o veškerý odpad z veterinární péče. 

Smyslem této úpravy je zajistit, aby byly tyto odpady odstraněny tím nejbezpečnějším způsobem, jímž je spalování, a pokud je to možné, jejich další energetické využití. Dosavadní praxe však měla ukázat, že na území České republiky, zejména v některých regionech, nejsou pro tímto způsobem žádoucí nakládání s těmito odpady k dispozici zařízení s dostatečnými kapacitami. Proto ministerstvo seznalo, že úplný zákaz skládkování těchto odpadů bez přechodného období je v tuto chvíli na území České republiky za dané situace velmi problematické, a to zejména v některých regionech. To je navíc dále komplikováno stávající pandemickou situací. Vysvětluje, že jakkoliv lze požadavek na zákaz ukládání odpadů ze zdravotní a veterinární péče na skládku obecně považovat za zcela oprávněný, a to zejména s ohledem na složení těchto odpadů a jejich možné dopady na životní prostředí a zdraví lidí, a Česká republika by k jeho realizaci směřovat měla, po nabytí účinnosti právní normy, která jej stanovila, se jednoduše ukázalo, že v některých regionech doposud nejsou k jeho realizaci dostatečné kapacity. Přistoupilo proto k vymezení dodatečného přechodného období, a to do konce roku 2026, v němž lze předpokládat dostatečné posílení infrastruktury pro spalování a energetické využití odpadů a navýšení kapacit stávajících.

Deklarovaným cílem aktuální změny spočívající ve vymezení onoho dodatečného přechodného období tedy je předejít vzniku kritické situace v oblasti nakládání s těmito druhy odpadu. Pokud by totiž k nastavení tohoto přechodného období nedošlo, hrozila reálně nemožnost s určitou částí těchto v České republice vyprodukovaných odpadů legálně nakládat. S ohledem na stále ještě doznívající pandemii se tato potřeba jevila jako velmi urgentní. 

Své účinnosti vyhláška nabyla částečně dnem 9. 4. 2022, částečně pak nabude dnem 1. 1. 2027.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články