Novela vyhlášky o ověřování listin

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 331/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Zdroj: https://shimlaw.ca/wp-content/uploads/2018/12/notarization-in-calgary.jpg
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra osvětluje, že jeho cílem bylo prostřednictvím této novely doplnit do seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci dalších 19 úřadů a jeden úřad naopak z tohoto seznamu vypustit. V důvodové zprávě pak blíže vysvětluje, že tím reaguje na požadavky celkem 20 obecních úřadů, které měly zájem agendu ověřování podle zákona o ověřování vykonávat, přičemž jednotlivé obecní úřady byly do vyhlášky zahrnuty na základě své žádosti a doporučení příslušného krajského úřadu a příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to po prověření, zda jsou splněny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování (včetně legalizace elektronického podpisu). 

Došlo rovněž k vyhovění požadavku na vyřazení Obecního úřadu Nové Hutě ze seznamu ověřujících úřadů, když příslušné úřady, kterými jsou Krajský úřad Jihočeského kraje a Městský úřad Vimperk, doporučily tomuto požadavku vyhovět, stejně tak jako došlo k reflexi přesunu obce Přemyslovice ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov do správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články