Novela vyhlášky o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 4/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Datové schránky občanů
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že změny, jež novela přináší, vycházejí z aktuální situace, kdy se na trhu navýšilo množství výroben biometanu a rovněž se zvýšila frekvence výkyvů spotřeby plynu pro paroplynové elektrárny. Tím se značně ztížily možnosti reálného odečtu spotřeby plynu (očištění spotřeby o vliv počasí), tudíž je nutné sledovat k tomu i patřičná statistická data. Změnit se měly také podmínky pro udělení licence na podnikání v energetických odvětvích, kdy do instalovaného výkonu 50 kW při výrobě elektřiny není nutné povolení k podnikání. To mělo za následek nemožnost sledování dat o těchto výrobnách, přičemž se však jedná o vcelku výraznou hodnotu veličin, jež nadále poroste.

Změnou, jež oproti dosavadnímu stavu novela přináší, je tak zahrnutí údajů o výrobě plynu (biometanu), o dodávkách plynu do paroplynových elektráren a o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně do rozsahu vykazovaných údajů pro účely vydávání zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články