Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu

Dnem 4. 1. 2024 své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 371/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Pitná voda
Foto: Canva
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví k této rozsáhlé novele o více než pěti desítkách změnových bodů přibližuje, že byla připravena za účelem provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě do národní legislativy České republiky. Navazuje přitom na novelizační zákon č. 167/2023 Sb. měnící zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o vodovodech a kanalizacích, ale i zákony další.

Důvodová zpráva pak blíže popisuje, že mezi nové prvky náleží především zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení a řízení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec, tedy od povodí až po kohoutek.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články