Novela vyhlášky, jíž se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 14/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra k této novele o sedmičce změnových bodů stručně přibližuje, že byla zpracována v návaznosti na novelu školského zákona tak, aby uvedla do souladu stav resortního a obecného školství zejména pokud jde o oblast přijímacího řízení na střední školy. 

Důvodová zpráva pak blíže popisuje, že zmíněná novela školského zákona upravuje především digitalizaci přijímacího řízení do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jeho základní parametry a další související pravidla. S tímto je spojena rovněž nová prováděcí vyhláška č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jíž se stanoví konkrétnější úprava organizačního charakteru, zejména různé termíny a lhůty související s přijímacím řízením, náležitosti různých úkonů či zadávání údajů do informačního systému. 

Vysvětluje dále, že je vzhledem k charakteru novely školského zákona nezbytné, aby i školy zřízené Ministerstvem vnitra postupovaly při organizaci jednotné zkoušky prováděné v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou stejně jako školy zřizované jinými subjekty. Proto bylo nutné dosavadní prováděcí úpravu k přijímacímu řízení do škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra s nově zaváděnými obecnými pravidly sjednotit. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články