Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích

Dnem 9. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 268/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy přibližuje, že je tato novela naplněním zákonného zmocnění ministerstva stanovit prováděcím právním předpisem vzor informačního formuláře týkajícího se přestupků ve smyslu § 43d zákona o pozemních komunikacích. Ten byl do zákona nově vložen s účinností od července tohoto roku, když stanoví, že pokud je podezřelým z některých v ustanovení vymezených přestupků řidič nebo provozovatel vozidla, které je registrováno v jiném členském státě Evropské unie, zašle celní úřad této osobě spolu s oznámením o zahájení řízení nebo spolu s příkazem, který je vydáván jako první úkon v řízení, informační formulář v úředním jazyce tohoto členského státu Evropské unie; je-li známo, v jakém jazyce bylo osvědčení o registraci vozidla vydáno, zašle celní úřad informační formulář v tomto jazyce.

Informační formulář pak musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, a vymezení správních trestů, které lze za přestupek uložit, přičemž ten zasílaný spolu s příkazem má dále obsahovat vymezení správního trestu, který je příkazem ukládán, a poučení o právu podat proti příkazu odpor; v případě, že jde o skutek zjištěný prostřednictvím automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář obsahovat identifikační údaje o tomto prostředku.

Právě publikovaná novela tak v návaznosti na výše uvedené vkládá do novelizované prováděcí vyhlášky vzor onoho informačního formuláře obsahujícího informaci vztahující se k porušení povinností při užití pozemní komunikace na území České republiky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články