Novela občanského soudního řádu

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 105/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této krátké novele o dvojici změnových bodů přibližuje, že cílem je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení před soudem podle části páté občanského soudního řádu.

Popisuje, že vzhledem k tomu, že v řízení podle části páté občanského soudního řádu nejde o klasický přezkum správního rozhodnutí jako ve správním soudnictví, není, dle zákonodárce, na místě, aby byl správní orgán účastníkem řízení. Podstata rozhodování podle části páté o.s.ř. má spočívat v tom, že soud projedná celou věc znovu, a pokud dospěje k jinému závěru než správní orgán, rozhodne ve věci sám. Přesto považuje zákonodárce za vhodné, aby byla pozice správního orgánu posílena a zároveň byl soud povinen se s jeho rozhodnutím vypořádat, neboť jedině tak může dojít k naplnění smyslu a účelu, pro něž byly tyto orgány zřizovány. 

Přichází tedy s konceptem nově zakotvit povinnost soudu vyzvat správní orgán, aby mu v určené lhůtě sdělil, zda bude v řízení uplatňovat svá oprávnění, a aby, vedle možnosti vyjádřit se písemně k žalobě, mohl správní orgán uplatňovat písemná vyjádření též v průběhu řízení, chodit na jednání a požádat na nich o slovo, aby mohl nahlížet do spisu a aby mu bylo doručováno rozhodnutí, kterým se řízení před soudem končí. Postavení správního orgánu má být posíleno rovněž pro řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích, stejně tak jako zakotvena povinnost, aby se soud v odůvodnění rozsudku s důvody pro zrušení rozhodnutí vypořádal.

Deklarovaným cílem posílení postavení správního orgánu tedy je umožnit mu, aby tam, kde to považuje za vhodné (například u důležitých sporů s potenciálním precedenčním významem), mohl před soudem aktivně vystupovat a obhajovat závěry, k nimž ve svém rozhodnutí dospěl. Má přitom jít o možnost (a nikoliv povinnost), která by měla zajistit, že výhody delegace pravomocí na správní orgány, jako je odbornost, specializace, rychlost a efektivita, nebudou v navazujícím soudním řízení popřeny.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články