Novela nařízení o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Dne 1. 4. 2024 (ovšem s výjimkami některých ze svých ustanovení) své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 62/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství, které pro vládu návrh této novely o bezmála třech desítkách změnových bodů připravilo, stručně přibližuje, že byla zpracována za účelem dílčích úprav jednotlivých standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. 

Důvodová zpráva pak vysvětluje, že se plné čerpání podpory Společné zemědělské politiky váže na to, že zemědělci a jiní žadatelé dodržují základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Základní podmínky zahrnují povinné požadavky na hospodaření stanovené na základě rámce předpisů EU podle přímo aplikovatelných nařízení EU nebo národních právních předpisů a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. 

Pokračuje, že novela stanovuje národní podmínky systému podmíněnosti v návaznosti na změny systému a jeho pojetí pro nové období Společné zemědělské politiky 2023–2027, a deklaruje, že byla přijata zejména za účelem nutného promítnutí změn modifikace Strategického plánu ČR pro Společnou zemědělskou politiku pro rok 2024, zajištění souladu s legislativním rámcem Evropské unie, resp. s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské komise, a dále za účelem sladění podmínek s dalšími národními právními předpisy a také zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel Společné zemědělské politiky a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články