Novela nařízení o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu

Dnem 1. 9. 2024 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 110/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Učitelka, pedagogický pracovník
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy, jež pro vládu návrh této novely připravilo, přibližuje, že byla zpracována z důvodu přijímání racionalizačních opatření v oblasti rozpočtových úspor v resortu školství. Vysvětluje dále, že v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství je upravován maximální rozsah pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích, když dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax). 

Důvodová zpráva pak doplňuje, že v rámci průběžného vyhodnocování bylo zjištěno, že dosavadní nastavení PHmax vedlo v mnoha ohledech k ekonomicky neefektivní alokaci lidských i finančních zdrojů a vytvářelo mezi školami neodůvodněné rozdíly, přičemž doposud stanovené hodnoty PHmax byly využívány nerovnoměrně a často ekonomicky neefektivně. Vláda tedy deklarovala svůj záměr přistoupit ke krokům, jež mají umožnit ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost, přičemž jedním z opatření má být snížení stropu, respektive hodnoty maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články