Novela nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Dne 18. 11. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 343/2022 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Své účinnosti nabude dnem 1. 1. 2023.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh této novely připravilo, stručně osvětluje, že v rámci řešení současné energetické krize byla přijata s cílem provést několik změn ve stanovených kategoriích zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se má státem stanovená zastropovaná cena uplatnit. 

Důvodová zpráva pak blíže popisuje, že prostřednictvím novelizovaného nařízení byly stanoveny maximální ceny elektřiny a plynu a ceny stálého platu za dodávku elektřiny a za dodávku plynu (tzv. „cenové stropy“) do odběrného místa zákazníka, a to pro období roku 2023 s cílem pomoci odběratelům elektřiny a plynu v době vysokého nárůstu cen energií na trzích a jejich vysoké volatility; podstatná část zákazníků totiž čelila a stále čelí enormnímu nárůstu cen elektřiny a plynu z důvodu bezprecedentní situace na trhu s energiemi. Vedle cenových stropů nařízení dále stanovilo kategorie zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se úředně stanovená maximální cena elektřiny a plynu, resp. stanovená cena stálého platu má uplatňovat. 

Aktuálně publikované novelizační nařízení pak ve shora popsaných stanovených kategoriích zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se má uplatnit státem stanovená zastropovaná cena, provádí několik změn. Má jít zejména o rozšíření výčtu těchto subjektů v kategorii těch, které jsou založeny nebo ovládány státem nebo územními samosprávnými celky, dále o rozšíření o státní podniky, které zpravidla vykonávají činnosti za účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu, o sportovní organizace, které nejsou obchodní korporací, ale jsou spolky a dalšími nepodnikatelskými subjekty, jež v rámci své hlavní činnosti nevykonávají podnikatelskou činnost a jejich hlavní činností je provoz sportovních zařízení, ale i o jiné kategorie zákazníků. Jako další významnější změna je prezentována rovněž úprava způsobu určení ceny při dodávce elektřiny nebo plynu určeným dodavatelem plynu podle § 19g energetického zákona nebo určeným dodavatelem plynu podle nařízení vlády o zajištění dodávek plynu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články