Novela nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci brownfieldů

Dnem 22. 11. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 332/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo pro místní rozvoj, které pro vládu návrh této krátké novely o trojici změnových bodů připravilo, stručně sděluje, že byla zpracována za účelem úpravy podmínek v návaznosti na úpravu Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (CID). 

Důvodová zpráva pak přibližuje, že novela souvisí s Nástrojem pro oživení a odolnost, což je dočasný nástroj na podporu oživení, díky němuž Evropská komise získává finanční prostředky na pomoc členským státům při provádění reforem a investic, které jsou v souladu s prioritami EU. Byl zřízen evropským nařízením 2021/241, jež stanovuje jeho cíle, financování, formy financování a pravidla pro poskytování těchto prostředků. Z nástroje se financují tzv. reformy a investice, které jsou prováděny v členských státech od začátku pandemie v únoru 2020 do konce roku 2026. Chtějí-li členské státy tohoto nástroje využít, předloží Evropské komisi své plány pro oživení a odolnost. 

Národní plán obnovy pro Českou republiku byl schválen usnesením vlády v květnu roku 2021, jeho součástí je také komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, jež je dále členěna na 3 investice. Ministerstvo pro místní rozvoj je vlastníkem dvojice z nich, a sice investice 2.8.1 s názvem Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů a investice 2.8.2. s názvem Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití. 

Na základě Národního plánu obnovy České republiky přijala Rada EU Prováděcí rozhodnutí o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, kterým specifikovala podmínky realizace Národního plánu obnovy pro Českou republiku. Rozhodnutí bylo vyjednáváno v době, kdy ještě nebylo úplně jasné, které projekty revitalizace a v jakém stavebně-technickém stavu budou pro tento program vhodné. Jak popisuje důvodová zpráva, až teprve na základě přípravy nařízení vlády č. 2/2023 Sb., meziresortního připomínkového řízení a finálního znění výzvy vyhlášené Státním fondem podpory investic se po ukončení příjmu žádostí objevily skutečnosti nasvědčující existenci významných limitů a bariér způsobených původním návrhem znění příslušných článků pojednávajících tzv. půdorysné omezení v prováděcím rozhodnutí.

V lednu 2023 zahájila Evropská komise prostřednictvím národních orgánů pro koordinaci příslušných Národních plánů obnovy proces neformálního vyjednávání změn a doplnění prováděcího rozhodnutí. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bylo následně v rámci tohoto procesu neformálně s Evropskou komisí dojednáno nové znění, které při zohlednění ekologických a klimatických požadavků Evropské komise zpřísnilo ve svém důsledku úpravu § 12 předmětného nařízení vlády a přitom novým zněním umožňuje splnit podmínky stanovené v prováděcím rozhodnutí i žádostem, které je doposud nesplňovaly, přestože ekologickým a klimatickým principům programu v zásadě odpovídají. Tím se má odstranit technický nedostatek ze stavebně-technického hlediska neadekvátně formulovaného § 12.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články