Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 241/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této krátké novele o dvojici změnových bodů popisuje, že byla přijata za účelem zajištění transpozice příslušného práva EU, a sice konkrétně směrnice 2023/171, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech.

Vysvětluje, že nařízení vymezuje podmínky uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh z hlediska omezení používání některých nebezpečných látek jako olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů či polybromovaných difenyletherů, a to ve stanovených koncentracích. Hlavní odpovědnost za plnění těchto povinností přitom nese výrobce (včetně dovozce), když se od něj požaduje prokázání shody, které má tři prvky: technická dokumentace, prohlášení o shodě a označení standardní značkou CE.

Deklarovaným cílem novely pak je zavést výjimku pro používání šestimocného chromu v plynových absorpčních tepelných čerpadlech, a to na přesně stanovenou dobu, neboť v současné době není na trhu jiná antikorozní alternativa, která by zaručovala rovnocennou funkčnost a výkonnost.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články